8.6.16

Hans Christian Arnseth, Ola Erstad, Libor Juhaňák, Jiří Zounek: Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže

Stať diskusního charakteru publikovaná v aktuálním čísle Studia paedagogica se zabývá problematikou učení mládeže v různých kontextech a prostředích v éře digitálních technologií. Mládež se s digitálními technologiemi běžně setkává jak ve škole, tak zejména mimo školu, tradičně se však pedagogický výzkum věnuje především školnímu využití ICT. Je tedy velkou výzvou pro pedagogiku tyto oblasti propojit s cílem poznat komplexněji život a učení současné mládeže. V úvodní části se zaměřuje na současný stav pedagogického výzkumu, ukazuje také, že ICT nelze považovat pouze za moderní didaktickou pomůcku. V dalších částech diskutujeme možná teoretická východiska tématu. Následně se zabýváme metodologickými otázkami empirického výzkumu, přičemž prezentujeme také příklady realizovaných výzkumů, které jdou za rámec tradičních výzkumů formálního učení s ICT. V závěru se pak zamýšlí nad teoretickými, metodologickými i aplikačními otázkami, jež souvisejí s takto komplexně pojatým pedagogickým výzkumem mládeže. Jedním z cílů této stati je motivovat k diskusi o pedagogické teorii a výzkumu učení dnešní mládeže s ICT a podnítit tak teoretickou i výzkumnou činnost v této oblasti
ARNSETH, Hans Christian et al. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 87–110, dub. 2016. ISSN 1803-7437. Available at: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1231/1500. Date accessed: 07 čen. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-5.

Masarykova univerzita se podpisem Berlínské deklarace v říjnu 2010 jako vůbec první vysoká škola v ČR přihlásila k aktivní podpoře hnutí Open Access (OA), otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Časopis Studia paedagogica proto poskytuje otevřený a bezplatný přístup k vědeckým informacím ve všech publikovaných odborných článcích.

CC BY

Žádné komentáře:

Okomentovat