7.8.15

Transparency International: „My hrajeme fér!“

Prostřednictvím realizovaných interaktivních workshopů protikorupčního vzdělávání mládeže se Právní poradna Transparency International měla možnost setkat s obchodní činností soukromé společnosti ŠIK CZ s.r.o., (dále jen „společnost ŠIK“).

Transparency International: „My hrajeme fér!“

Prostřednictvím realizovaných interaktivních workshopů protikorupčního vzdělávání mládeže se Právní poradna Transparency International měla možnost setkat s obchodní činností soukromé společnosti ŠIK CZ s.r.o., (dále jen „společnost ŠIK“).

6.8.15

ŠIK CZ: Reakce na tiskovou zprávu Transparency International

Otevřený dopis Daniela Köcherta, majitele společnosti ŠIK CZ, a Pavla Popluhara, jednatele společnosti ŠIK CZ, adresovaný řediteli Transparency International ČR.

Transparency International: Kauzy z oblasti školství a veřejných zakázek


Transparency International - Česká republika, o.p.s., se stále intenzivně věnuje otázkám efektivity a zákonnosti nakládání s veřejnými prostředky. Transparency International identifikovala, že problémové zakázky a postupy se dotýkají i citlivých oblastí školství (kauza ŠIK CZ – „My hrajeme fér!“) a zaměstnávání hendikepovaných spoluobčanů (kauza První chráněná dílna).