25.11.15

Bořivoj Brdička: Specifikace informační gramotnosti NIQES

Seznámení učitelské veřejnosti s výsledky práce skupiny, která měla v projektu ČŠI NIQES za úkol definovat obsah informační gramotnosti odpovídající současnému vývoji poznání. Tato zpráva komentuje souvislosti a publikuje pilotní verzi indikátorů výsledků vzdělávání v této oblasti.

18.9.15

Marcela Bernardová: Kolektivizace českého školství

Zrušení přílohy RVP pro žáky s LMP znamená ukončení efektivního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací založeném na dlouhodobém, systematickém a odborně metodickém a organizačním přístupu, vypracovaném generacemi speciálních pedagogů, psychologů a lékařů. Jeho tradice sahá do počátku dvacátého století a jeho cílem bylo dosažení maximálně možného vzdělání žáků s mentálním handicapem. A v důsledku naplnění tohoto cíle umožnění maximálně možného uplatnění těchto lidí ve společnosti.

7.8.15

Transparency International: „My hrajeme fér!“

Prostřednictvím realizovaných interaktivních workshopů protikorupčního vzdělávání mládeže se Právní poradna Transparency International měla možnost setkat s obchodní činností soukromé společnosti ŠIK CZ s.r.o., (dále jen „společnost ŠIK“).

Transparency International: „My hrajeme fér!“

Prostřednictvím realizovaných interaktivních workshopů protikorupčního vzdělávání mládeže se Právní poradna Transparency International měla možnost setkat s obchodní činností soukromé společnosti ŠIK CZ s.r.o., (dále jen „společnost ŠIK“).

6.8.15

ŠIK CZ: Reakce na tiskovou zprávu Transparency International

Otevřený dopis Daniela Köcherta, majitele společnosti ŠIK CZ, a Pavla Popluhara, jednatele společnosti ŠIK CZ, adresovaný řediteli Transparency International ČR.

Transparency International: Kauzy z oblasti školství a veřejných zakázek


Transparency International - Česká republika, o.p.s., se stále intenzivně věnuje otázkám efektivity a zákonnosti nakládání s veřejnými prostředky. Transparency International identifikovala, že problémové zakázky a postupy se dotýkají i citlivých oblastí školství (kauza ŠIK CZ – „My hrajeme fér!“) a zaměstnávání hendikepovaných spoluobčanů (kauza První chráněná dílna).

2.7.15

Povinný rok předškolní výchovy nic neřeší a školek je dostatek, ukázaly studie

Jaký dopad by mělo zavedení povinné předškolní docházky tak, jak ho plánuje MŠMT? Neexistují efektivnější způsoby, jak do českých mateřských škol dostat děti, které tam v tuto chvíli nechodí a přitom předškolní péči potřebují ze všech dětí nejvíce? Je potřeba zvyšovat současné kapacity školek? Na tyto a další otázky se zaměřil projekt „Kudy vede cesta“, který byl od 1. července 2013 do 30. června 2015 realizován společnostmi Tady a teď a Demografické informační centrum.

25.6.15

Zdeněk Sotolář: Kariérní systém učitelů: nová reality show českého školství

Podstatou mnohých reality show je postupné vyřazování účastníků. Tak nějak to plánuje i kariérní řád, který byl nedávno představen v celé ohyzdné kráse. Co se tedy chystá na českého učitele?