19.9.13

Stanovisko MŠMT k projektu ŠIK (Školní informační kanál) společnosti ŠIK CZ, s.r.o.

Na MŠMT proběhla v srpnu 2013 jednání mezi zástupci společnosti ŠIK CZ, s.r.o. a zástupci MŠMT týkající se projektu ŠIK a jeho fungování v oblasti primární prevence rizikového chování. Na základě těchto jednání zveřejňuje MŠMT stanovisko k projektu ŠIK.

27.5.13

Veřejný ochránce práv: Dítě lze přijmout do školky i nad kapacitu míst

Jestliže dítě protiprávně nebylo přijato do mateřské školy, měl by krajský úřad v odvolacím řízení dítě přijmout dodatečně, i kdyby tím došlo k překročení maximální kapacity míst ve školce. Je pak povinností zřizovatele, aby před zahájením školního roku uvedl školku do souladu se zákonem tím, že její kapacitu navýší.

4.3.13

Janek Wagner: Causa 111 TABLET SCHOOL (aktualizováno)

Plošné testování vyvolalo zájem řady podnikatelů, postup některých je ale přinejmenším sporný a jejich nabídky školám vyvolávají řadu otazníků. Otazníky vyvolává ale i reakce České školní inspekce.