25.6.08

Nový portál GIS do škol

Nový tématický webový portál GIS do škol je součástí diplomové práce zadané Katedrou geografie Technické univerzity v Liberci. Vedoucím práce se stal Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., který již několik let usiluje o začlenění výuky Geografických Informačních Systémů na českých základních a středních školách, a autorem portálu využívajícícho CMS Joomla! je student 5. ročníku Pedagogické fakulty Libor Junek. V jednotlivých sekcích portálu najdete potřebné informace, materiály a odkazy na jiné internetové stránky, které pomohou učiteli se začleněním GIS do vyučování, žáka hravou formou seznámí se základními principy GIS a v neposlední řadě informují rodiče, v čem mohou GIS být vhodné pro ně samotné i jejich děti.


14.6.08

Google Chart API: grafy s mapou

S několikaměsíčním zpožděním po uvedení rozšířené verze Google Chart API jsem si dnes po ránu zaexperimentoval s vytvořením grafu s mapou Evropy:

Mapa Evropy

Podle dokumentace mi to šlo těžce, doporučuji proto použít některý z generátorů, jako jsou Chart Maker, Google Chart Creator nebo Chartpart. Každopádně se ale tato funkce hodí pro použití ve výukových materiálech, používáte ji někdo?

13.6.08

Děti online čtou!

Wesley Fryer v blogpostu Online kids are readers! informuje o zprávě Scholasticu “2008 Kids & Family Reading Report- Reading in the 21st Century: Turning the Page with Technology” (PDF) a cituje Sarah Trabucchi:

… in an age when everyone’s bemoaning the loss of our kids’ minds to the Internet, the reality seems to be just the opposite…in fact the study shows that almost 2/3 of kids are actually extending their reading experience online… The best part? these numbers are generally higher for older kids (especially in the web 2.0 activities)…who we know are reading less than their younger counterparts.

3.6.08

Jak to dělají jinde...

Read this doc on Scribd: Code of practice April 2008

Učební pomůcky o Google: plakáty do třídy

Na stránkách Google for Educators naleznete kromě rozsáhlé podpory pro učitele v angličtině i sadu plakátů, určených pro vystavení ve školní třídě. Ale možná se vám budou hodit na nástěnku u počítače...