18.11.17

7. 12.: Seminář Prakticky o GDPR a cloudu ve školách

Zveme vás na praktický seminář věnovaný cloudovým technologiím a nové legislativě spojené s problematikou GDPR a jejího dopadu na školství. Během půldenního školení se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů a IT bezpečnosti podle nových pravidel. Získáte praktické návody a postupy, know-how pro zavádění GDPR z pohledu řízení školy.

Jitka Vepřovská: Speciálním školám na Děčínsku chybí děti, může za to inkluze

Problémy s nedostatkem žáků řeší speciální základní školy na Děčínsku. Inkluze, která zdravotně postižené děti zařazuje do klasických tříd, zavinila, že některé tyto školy letos vůbec neotevřely první třídy. To se týká například Speciální základní a praktické školy v Rumburku.

A. Angermannová, M. Salavová, J. Veselý: Škola v Proseticích vzdělává děti cizinců, těm už patří i kus sídliště

Je to deset dnů, co na sociální síti rasisté útočili na prvňáky ze Základní školy Plynárenská v Teplicích. Rodiče se pořád bojí a děti do školy doprovázejí. Skladba třídy, v níž xenofobům vadili Romové a Arabové, je ale logická a vyplývá ze situace na sídlišti Prosetice i v celém městě.


Karel Klatovský: Nakoupili jste počítače s Windows 10? Máte nárok na licenci Minecraft: Education Edition

Každá škola, která od 2. května 2017 do 31. ledna 2018 nakoupila nebo nakoupí počítače s Windows 10, má nárok na stejný počet licencí na Minecraft: Education Edition na jeden rok. Jak na to? Tady je podrobný návod.

Anonymni z 21:30: Smazaný komentář z diskuze na České škole

Seriál v komentářích na České škole pokračuje opět monotónním textem: "Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu."

16.11.17

MŠMT: 3 miliardy z OP VVV pro regionální školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

Vladimír Barák: Inkluze, rok první: pořádně drahý projekt

Stát má k dispozici první statistiky zabývající se začleňováním handicapovaných dětí do běžných školních kolektivů. Po roce fungování inkluze bylo odhaleno rozsáhlé plýtvání, zahlcenost učitelů byrokracií a kolaps poradenských center. Na druhou stranu jsou v řadě škol děti prý mírně spokojenější a dostává se jim individuální péče.

Zdeněk Sotolář: Mezi učitelskou veřejností a MŠMT zeje komunikační propast

Nevím, s kým komunikují svoje záměry všechna ministerstva, ale ministerstvo školství se vyhýbá komunikaci s učitelskou veřejností jako čert kříži. Možná dobře ví, že přichází s nesmysly. Jako s inkluzí a jako s kariérním řádem.

Ustavující jednání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy

Žáci středních škol se budou moci podílet na budoucím směřování hlavního města. Do rozhodování se mohou zapojit přes Středoškolský sněm hl. m. Prahy, který připravila Česká středoškolská unie (ČSU) ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy. Ustavující jednání, kterého se zúčastní na 60 zástupců SŠ a odborných učilišť, proběhne ve čtvrtek 16. listopadu.

Zástupci Pedagogické komory a ČŠI jednali o administrativní zátěži škol

V úterý 14. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v sídle České školní inspekce ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Kromě navýšení rozpočtu školství to je hlavně postupné snižování administrativní zátěže škol. Ředitele škol například zbytečně zatěžuje, když musejí stejné údaje zasílat různým subjektům.

Nguyen Thuong Ly: Místo výuky programování přinejlepším Excel. Česku odjíždí informatický vlak

Školy nestačí technologickému pokroku, děti na starých počítačích učí jen základy informatiky. K rozvoji IT dovedností tak pomáhají dětem komerční kurzy. Až 95 procent českých základních škol nevyhovuje standardům výuky informatiky, říká nová zpráva České školní inspekce. Školy podle inspekce nevěnují výuce IT dostatek času, nemá dostatečně proškolené učitele, neumí IT provázat do dalších předmětů a často mají slabé internetové připojení a zastaralé vybavení. „Vysoký podíl škol vykazujících zásadní nedostatky signalizuje daleko hlubší a komplexnější problém zcela systémového charakteru,“ uvádí inspekce.

Nadace Open Society Fund: Výzkum k dopadům reformy inkluzivního vzdělávání

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně 3 % celkové populace. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání na základě své etnicity či národnosti. Vláda přislíbila změnu. Přesto se i po 10 letech romské rodiny a jejich děti potýkají s diskriminací.

15.11.17

Ze sociálních sítí: ...prý si máme chybějící finance na inkluzi najít ve školství sami!

Anketa: Jak vypadají vaše nové platové výměry po navýšení tarifů o 15 %?

V anketě ve skupině na sociální síti Pedagogická komora - diskuse odpovědělo 238 respondentů. 18 % respondentů uvedlo, že nepobírá osobní ohodnocení a 16 % dosud nedostalo nový platební výměr.

Přes čáru o domácím vzdělávání: Doma se děti učí rychleji

Čím dál víc rodičů v Česku je nespokojených s klasickým vzděláváním a hledá pro své děti alternativy. Individuální formou výuky prošlo za poslední dekádu více než 8000 žáků. Je domácí vzdělávání revoltou proti školnímu řádu? Co si od něj rodiče slibují a jak probíhá přezkušování? Na otázky magazínu Přes čáru odpovídal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys a učitelka Šárka Medová, která se rozhodla učit svého osmiletého syna doma.


Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017

V prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou se na jaře 2017 konala jednotná přijímací zkouška (JPZ). JPZ se nekonala v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání, v nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Uchazeči měli možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně odborná zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž takovým bylo umožněno konat JPZ v řádném termínu na každé z těchto škol. Uchazeči skládali JPZ formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace, přičemž varianty testů byly různé pro čtyřleté a nástavbové obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Pavel Doležel: Smazané komentáře z diskuze na České škole

V diskuzi na České škole u článku Michala Komárka Stojí virtuální útoky na teplické školáky za pozornost? Jde snad někdo do plynu? Vnímáme „vzkazy z Auschwitz“? jeho autor, šéfredaktor České školy, maže komentáře.

Šárka Kabátová: Je to katastrofa, hodnotí situaci kolem teplické školy romská matka jednoho z žáků

Policista před školou dohlíží na bezpečnost žáků u přechodu od půl osmé ráno. Dvě minuty po prvním zvonění už odchází směrem ke služebně. Jeho přítomnost jen zdůrazňuje, že si teplická čtvrť Prosetice uvědomuje vážnost kauzy spojené s nenávistí na internetu vůči romským, vietnamským a arabským dětem z první třídy, které se kvůli zveřejněné třídní fotografii staly terčem verbálních útoků na sociálních sítích.

MŠMT: Ředitelem CERMATu zatím zůstává Jiří Zíka, řízením NÚV pověřen náměstek Václav Pícl

Ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) byli jako vhodní uchazeči doporučeni dva kandidáti - stávající ředitel Ing. Jiří Zíka a RNDr. Michaela Kleňhová.

14.11.17

Český rozhlas: Zajistit kvalitní pedagogy je alfou a omegou českého školství

Vysoké školství je podfinancované a uvažujeme o protestech, tvrdí předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima. Jak si studenti představují lepší podmínky ve školství? A co české vysoké školství nejvíce potřebuje? Michala Zimy se ptá moderátor Michael Rozsypal.

Zdeňka Trachtová: Zíka skončí v čele maturit. Ve výběrovém řízení na šéfa CERMATu byl druhý

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) bude mít od prosince 2018 novou ředitelku. Stávajícího ředitele Jiřího Zíku nahradí analytička Michaela Kleňhová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová. Zíka organizaci povede dočasně ještě jeden rok, zatímco Kleňhová bude působit jako jeho zástupkyně. Donedávna vedla Sekci demografie a sociálních statistik Českého statistického úřadu.

ČŠI: Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při šetření stížností

Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.

Jana Karvaiová: Reakce na odpovědi ČOSIV na otázky České školy k ročnímu bilancování inkluze

Česká škola publikovala v pondělí vyjádření Lenky Felcmanové, která za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) odpovídala na otázky k ročnímu bilancování inkluze. Z kritických komentářů k odpovědím jsme vybrali reakci Jany Karvaiové, kterou publikovala na sociální síti Facebook.

Jonáš Kříž: Přes 4 miliony za krátkou reklamu na inkluzi? „Jsem naprosto zděšen,“ říká expert na reklamu. Museli jsme, přišlo z EU, hájí se ministerstvo

Propagace inkluze, kterou odstartovala bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), v televizi vyšla v období mezi listopadem 2016 a červencem 2017 ministerstvo školství na více než 4 miliony korun (4,2 milionu). Z toho 1,7 milionu stála výroba půlminutového klipu, 2,4 milionu pak zajištění vysílacího prostoru pro spot v tuzemských televizích.


CVVM: Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017 – Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání

Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.