6.12.16

Ze sociálních sítí: Výzkum PISA na Twitteru #oecdpisa



ČŠI: Výsledky PISA 2015 - úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných gramotnostech

V období od konce března do poloviny dubna 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA, který je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je navrženo tak, aby v jednotlivých zemích poskytovalo tvůrcům školské politiky důležité informace o fungování jejich vzdělávacích systémů a o vývojových trendech a aby také umožnilo mezinárodní srovnávání. Šetření PISA je realizováno ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených gramotnostních oblastí. Hlavní testovanou oblastí šetření PISA 2015 byla po devíti letech přírodovědná gramotnost. Úroveň všech sledovaných funkčních gramotností žáků byla zjišťována prostřednictvím elektronického testu, který byl doplněn o kontextové dotazníky pro žáky, ředitele zapojených škol a vybrané učitele. Testové úlohy byly vytvořeny na základě rozmanitých situací běžného života a záměrně v nich nebyl kladen důraz na to, jak žáci umí reprodukovat získané vědomosti, ale na to, jak dokážou schopnosti a osvojené dovednosti využít. Další oblastí šetření byla schopnost týmového řešení různých problémů, ovšem výsledky této části společně se zjištěními z učitelského dotazníku budou k dispozici až ke konci roku 2017. V České republice je garantem a realizátorem mezinárodních šetření Česká školní inspekce jako národní autorita pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání.

Infografika: PISA 2015


E-knihy pro vás: Mezinárodní šetření PISA 2015

Přinášíme čtyři publikace z výzkumu PISA 2015, národní zprávu v českém jazyce, dva díly zprávy "Excellence and Equity in Education" a "Policies and Practices for Successful Schools" a PISA 2015 Results in Focus v anglickém jazyce.

MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu na podporu psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017. Dokument myšlenkově vychází z Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září – prosinec 2016.

Anketa ke Kulatému stolu SKAV a EDUin na téma Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce?

Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce? se koná 8. prosince 2016 od 10 do 12 hodin v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Prosíme čtenáře o podněty k zodpovězení následujících otázek:

  • Kam se posunulo školství podle Auditu vzdělávacího systému v ČR?
  • Jak se v tomto dokumentu daří postihnout zásadní dění v oblasti vzdělávání? O čem audit nevypovídá?
  • Nakolik jsou relevantní doporučení, která z něj vyplývají? A jak by s nimi mělo být naloženo?
  • Jak ladí uvedená doporučení se strategickými záměry MŠMT?
  • Za jakých podmínek bude moci tento dokument získat ještě větší kredit?

Ondřej Neumajer: BYOD – přineste si vlastní počítačové zařízení do školy

BYOD jakožto stále vzrůstající trend, kdy si žáci nosí do školy vlastní počítačová zařízení, je mnohými odborníky považován za budoucnost digitálních technologií ve vzdělávání. Článek shrnuje některé informace z českých škol o tomto fenoménu a uvádí deset doporučení, která se na cestě přechodu k BYOD ukazují jako užitečná.

Kateřina Valachová: Na ministerstvu školství nebudu podporovat "zavádění" žádného náboženství do běžné výuky

V posledních dnech se znovu objevil pokus namluvit české veřejnosti, že MŠMT podporuje či dokonce přikazuje "zavádění islámu" do našeho školství. Je to samozřejmě podlá lež.

Informace ředitelství ZŠ Zlín Malenovice, tř. Svobody k dezinformaci ze strany Zlínského deníku

Dnes, 29. 11. 2016 se na mě obrátila redaktorka Zlínského deníku s dotazem, který se týkal tématu výuky o náboženství Islám v naší škole. Protože jsme následně zjistili, že se na internetu objevila podivná zpráva o výuce v 8. ročníku v základní škole Malenovice, včetně fotografií nástěnek s pracemi žáků, ovšem bez udání ulice, tj. přesného názvu školy, rozhodli jsme se vydat toto prohlášení:

MŠMT: Vláda projednala stanovisko ministerstev ke kontrolnímu závěru NKÚ

Vláda ČR projednala stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí k závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 15/26, která se zabývala realizací informačních a propagačních aktivit několika operačních programů. Kontrolovány byly i Operační programy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž řídicím orgánem je MŠMT.

Na jaké vysokoškolské obory se letos chystají gymnazisté? A kam směřují ti nejlepší z nich?

V červnu 2016 provedla společnost Scio šetření mezi studenty 3. ročníků středních škol, kteří letos maturují. Studenti absolvovali test Obecných studijních předpokladů a současně vyplnili dotazník týkající se jejich zájmu o studium na vysoké škole. Celkem se šetření zúčastnilo 3013 studentů ze 105 středních škol, z toho 1644 gymnazistů z 53 gymnázií.

Společné vzdělávání je přirozená věc: Kateřina Faltová

„Nechceme žádnou „hru na školu“, očekáváme, že škola naši dceru Elišku spolu s námi co nejlépe připraví pro život. Na společné vzdělávání se díváme jako na investici do její budoucnosti,“ říká Kateřina Faltová, matka sedmileté Elišky, která se narodila s Downovým syndromem. Eliška bez větších problémů absolvovala běžnou mateřskou školku v místě bydliště. Asistenta měla až v předškolním roce, aby ji pomohl s intenzivnější přípravou na školu. Nyní chodí spolu se svými kamarády ze sousedství a ze školky do první třídy základní školy Dukelská v Českých Budějovicích. Eliška pracuje pod vedením paní učitelky spolu s ostatními dětmi. Je-li třeba, pomáhá jí asistentka pedagoga, která dohlíží zejména na kvalitu práce a na splnění úkolu. „Věříme, že vyšší očekávání a nároky na děti v běžné škole připraví Elišku lépe na samostatný život. Bude mít lepší šanci na uplatnění. Bude se lépe orientovat ve společnosti. Bude lépe rozumět světu kolem sebe. Její život bude plnohodnotnější,“ dodává maminka Kateřina.

5.12.16

Ze sociálních sítí: Omezit počty těch nahoře CO LELKUJÍ a jejich platy dát na pomůcky a vybavenost škol?

EDUin chystá další projekt: Učitel, povolání snů

Včera jsme narazili na nový rozpracovaný web společnosti EDUin s názvem Učitel, povolání snů. Záměrem tvůrců je

  1. Založit iniciativu, k níž se může přihlásit ten, kdo ji chce podporovat.
  2. Začlenit pod tuto iniciativu již probíhající aktivity – kampaň Chci učit, Akademie průvodců vzdělávání...
  3. Pro koordinaci celé iniciativy postavit mini- tým, který by zároveň dbal na efektivitu vynaloženého úsilí a prostředků.
  4. Získat pro iniciativu skupinu učitelů, kteří vezmou tuto myšlenku za svou a budou ji prosazovat v učitelské komunitě.

Česká televize: V matematice na něj nikdo nemá, ale sloh nezvládne. Šanci dala studentovi až ministryně

Student pražského gymnázia, kterému hrozilo, že kvůli přístupu úřadů neodmaturuje z češtiny, ačkoli exceluje v matematice, nakonec dostane šanci. Dala mu ji svým rozhodnutím ministryně školství. Jde však pouze o individuální případ. Ministryně by proto chtěla změnit pravidla tak, aby byly úřady v podobných případech propříště pružnější. Strastiplnou cestu nadaného studenta k výjimce pro maturitu z češtiny sledoval pořad 168 hodin.

Vladimír Barák, Ivan Motýl: Vzdělání podle Valachové: mějte rádi gaye, buďte multi-kulti

Ministerstvo školství připravuje koncepci výchovy k občanství, která chce překopat myšlení školáků. Děti se díky ní naučí "správnému přístupu" například k multikulturalitě nebo k ochraně práv sexuálních menšin. Změna má mezi učiteli obhájce i odpůrce.

V resortu školství pod vedením Kateřiny Valachové (ČSSD) se připravuje dokument, který může zcela změnit pojetí výuky ve školách. Pod nálepkou povinné výchovy k občanství se mají děti naučit pohybovat v dnešním proměnlivém světě. Školy už nebudou mít možnost vyučovat občanskou výchovu po svém, budou muset respektovat linii, kterou nastaví stát. K "občanství" mají být žáci navíc vedeni nejen v občanské výchově či vlastivědě, ale i v ostatních předmětech či ve volném čase. Dokument doputuje k projednání vládou již v únoru. Fragmenty, které z něj postupně unikají, však už teď děsí dokonce i některé koaliční politiky.

Ze sociálních sítí: Diskuse k článku Michala Kočího: Chybí učitelé 1. stupně. I kvůli nízkým platům

bEDUin: Co přinesl týden 27. 11. – 4. 12. 2016

Témata týdne: 

Zdeněk Sotolář: Kariérní řád aneb Kolik váží slovo ministryně školství?

Ministryně Valachová je s návrhem kariérního řádu konečně spokojená a ztotožňuje se s ním. Jenomže chvílemi jako by vůbec nevěděla, o čem vlastně mluví.

Vybíráme z archivu: Informace o implementaci kariérního systému učitelů (stav ke dni 17. prosince 2015)

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31. března 2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu. Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 milionů Kč.