11.12.19

Jiří Průša: Upozornění před filmem „Kto je další“

V uplynulém týdnu jsme jako národní koordinátor pro oblast bezpečnějšího Internetu a člen mezinárodní sítě INSAFE obdrželi několik varování souvisejících se slovenským filmem „Kto je další“.

Petr Holub: České školy jsou lepší, než se zdálo

Tuzemské školství se zotavuje z transformačních let po pádu komunismu. Tento potěšující výsledek přinesl výzkum PISA 2018, který byl nedávno publikován. Přesto dobrou bilanci nikdo neslaví a nejde to vysvětlit jenom tím, že mediální prostor zabraly maléry pana účetního, tedy premiéra.


10.12.19

DVTV: Pinkas: Neexistuje jednotný pohled na historii, společnost je hluboce rozdělená

Neexistuje jednotný pohled na historii, konsenzus se rozpadl. Naše společnost je hluboce rozdělená. Může existovat i víc správních interpretací minulosti na základě stejných faktů. České učebnice mají věnováno 90 % textu výkladu a zbytek jsou prameny a otázky, my chceme ukazovat události v kontextu, říká historik Jaroslav Pinkas z ÚSTR, který pracuje na nové učebnici dějepisu pro 21. století.


PISA 2018: interaktivní mapa s výsledky

Po zveřejnění Národní zprávy z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytla komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých českých žáků v mezinárodním srovnání, přinášíme i interaktivní mapu s výsledky.

9.12.19

12. 12.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Má celoživotní vzdělávání u nás na růžích ustláno?

Již 12. prosince se uskuteční prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Má celoživotní vzdělávání u nás na růžích ustláno? V diskusi se pokusí odpovědět na otázky: Je u nás funkční a navzájem prostupný systém celoživotního vzdělávání? Jaké místo má celoživotní vzdělávání ve Strategii 2030+? Víme si rady s Národní soustavou kvalifikací? V jakém stavu je nyní v ČR kariérové poradenství a co se chystá do budoucna? Jaké oblasti mimo profesní vzdělávání je potřeba u dospělých řešit?

Jana Kunšteková: Proč nejsme schopni pořádně stávkovat?

Jak je možné, že ve Francii stávkují proti penzijní reformě na výzvu odborů společně veřejný i soukromý sektor, učitelé, právníci, zdravotníci, letecký personál či železničáři, ale u nás je největší průšvih to, že ve vládě sedí nesprávný oligarcha? Kvůli tomu se scházejí statisíce na Letné, aby je pochválili představitelé stran, které se svým asociálním vládnutím natolik znemožnili, že mnoha lidem přijde snesitelnější beneficiář holdingu Agrofert?

Bořivoj Brdička: Základem kritického myšlení jsou fakta

Zpráva o studii amerického profesora kognitivní psychologie Daniela Willinghama vysvětlující postavení faktických znalostí při budování schopnosti kriticky myslet.

8.12.19

Václav Klaus: Já jsem na naší škole zavedl povinnou maturitu z matematiky ve školní části o řád těžší, než je ta státní

Z projevu poslance Václava Klause při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v pátek 6. prosince 2019 vybíráme: "Za prvé dochází k zajímavému jevu, že budu částečně souhlasit s paní poslankyní Valachovou, což je matematickým důkazem toho, že jsem humanista a v každém hledám především člověka. Budu se snažit také být nekonfliktní. Přesto si nemůžu pomoci, že ta snaha projednat tento zákon v devadesátce mi přijde naprosto nedůstojná a trapná. To jsou prostě vážné věci a ta snaha, že se to tady jako odmává během čtvrt hodiny, všechno se zase přemění, to skutečně se příliš nepovedlo, abych tady zahájil debatu o tomto zákoně."

Kateřina Valachová: Absolutně odmítám, aby tímto způsobem byly změněny státní maturity

Z projevu poslankyně Kateřiny Valachové při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v pátek 6. prosince 2019 vybíráme: "No a dokonce že dochází, já vám řeknu, k čemu vlastně dochází. Matematika je jenom kouřová clona. To, co máme, a dokonce nám bylo navrhováno, abychom zvedli ruku na jedno hlasování, je absolutní změna státních maturit. Tak tomu opravdu říkám strategický, koncepční, analytický, velice samozřejmě profesionální přístup. No upřímně řečeno, není to ani jedno, ani druhé, ani třetí.
"

Martin Baxa: Přispělo testování k dosahování požadovaných dovedností absolventů?

Z projevu poslance Martina Baxy při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v pátek 6. prosince 2019 vybíráme: "Já jsem bytostně přesvědčen o tom, a ten můj názor je možná radikální, ale chci, aby tady zazněl, že současná podoba té tzv. státní maturity je nefunkční, nevhodná a vlastně nenaplňuje žádné z cílů, v kterém bychom měli být, to které bychom měli - pardon - ve vzdělávací soustavě sledovat. To, že máme jeden typ maturitní zkoušky na straně jedné pro absolventy gymnázií nebo pro maturanty na gymnáziích, na straně druhé pro různé odborné školy s maturitou, to, že nebylo přistoupeno na to, aby státní maturita byla jakýmkoliv podkladem pro přijetí na vysokou školu, to, že každoročně dochází k chybám v přípravě státních maturit různého, to, že se mění podmínky proto, jak má státní maturita v daném školním roce proběhnout z roku na rok, to, že se stále zpochybňuje role státní maturity ve vzdělávací soustavě prostě podle mého názoru vede k tomu, že se musíme zamyslet nad tím, jak by měla maturita vypadat, a z toho už jednoduchá zkratka k mému vlastnímu názoru na to."

Ivo Vondrák: Jsem pro to, aby se jednoznačně přehodnotil systém státní maturity

Z projevu poslance Iva Vondráka při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v pátek 6. prosince 2019 vybíráme: "Jak z toho ven. Máme v podstatě tři nástroje, tři stupně volnosti. Ten první nabízí pan ministr, to je to triviální řešení, prostě to zrušíme. Omlouvám se - odložíme na osm let, to se rovná zrušit, to všichni víme. Já si myslím, že to není dobře, protože jsme to ani nevyzkoušeli a tvrdá data, o kterých se tady hovoří, jsou pouze data. Informace v nich skrytá v podstatě hovoří o něčem jiném. Nezaměňujme příčinu za důsledky. To, že máme nízkou úspěšnost u maturity, je důsledek toho, že ta matematika se špatně učí, má se učit delší dobu a má se změnit ta výuka."

Jiří Mihola: Takže budeme za chvíli řešit, že zrušíme češtinu?

Z projevu poslance Jiřího Miholy při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v pátek 6. prosince 2019 vybíráme: "Za sebe mohu říct, že jsem pro to, aby maturita z matematiky byla minimálně odsunuta a ještě raději zcela upřímně, aby byla volitelná, jako je tomu dosud. Říkám to jako vnuk zakladatele jedovnické průmyslovky a člověk, který určitě má v úctě kolegy matematiky i matematiku jako obor, mimo jiné i proto, že na rozdíl od historie a společenskovědních předmětů na ni ta ideologie dolehnout nemůže. Sám ale jsem pro to, aby byla nadále volitelná i proto, že sám jsem jako maturant v roce 1990 využil první možnosti z matematiky nematurovat. A přesto, že maturitu z matematiky nemám, necítím se jako nějaký méněcenný. Nikdy jsem nepociťoval, že bych něčím strádal a věřte, že jsem dělal i předměty, které s matematikou i na vysoké škole měly co do činění například s matematickou geografií. Kdo studoval geografii, tak to ví, ale rozhodně i to se dá bez maturity z matematiky zvládnout."

Jan Farský: Myslíme si, že státní maturita nemá opodstatnění a měla by skončit

Z projevu poslance Jana Farského při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v pátek 6. prosince 2019 vybíráme: "Jestli někde je potřeba dlouhodobou kontinuitu a jistotu, tak je to ve školství a ve vzdělávání, pak přináší ty výsledky. Ve chvíli, kdy do toho prostupuje politika tím, že když se část veřejnosti vzbouří, že se teď obávají dlouhodobě dohodnutého stylu fungování, a my vyskočíme a splníme jejich hlasité požadavky, tak v součtu ztrácíme."

Robert Plaga: Matematika rozhodně ministerstvo zajímá

Z projevu ministra školství Roberta Plagy při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v pátek 6. prosince 2019 vybíráme: "Udělali jsme mimořádné šetření nedostatku učitelů, respektive toho stavu, který je na základních a středních školách. Nejvíce chybějícími aprobacemi je matematika a fyzika. Takže pokud bychom se tady bavili, že už dávno k tomu mělo dojít, tak prostě ti učitelé nejsou. Ano, ty výsledky jsou závislé na učitelích, ať chceme nebo nechceme. Nejsou závislé na tom, co napíšete do rámcového vzdělávacího programu, ale jsou závislé na tom, jestli na těch školách jsou podmínky pro to, aby to bylo naučeno."

Společné vyjádření Asociace ředitelů gymnázií ČR a Jednoty českých matematiků a fyziků ke zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky

Vláda ČR dne 30. 10. 2019 na svém jednání schválila novelu školského zákona, která mimo jiné ruší povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Ministerstvo školství tento krok zdůvodňuje tím, že maturitní zkoušku z matematiky by nezvládl velký počet maturantů. Z tiskové zprávy jsme se dále dozvěděli, že jedním z důvodů byl i nátlak rodičů, studentů a odborné veřejnosti.

STEM: Mediální gramotnost a důvěra v média

Z analýza STEM vybíráme: Jak vidíme z dat STEM i STEM/MARK, rozdíl mezi mladšími skupinami a věkovou skupinou 50+ nebo seniory není tak výrazný, jak by se z debaty o mediální gramotnosti mohlo zdát. Mnohem větší rozdíl vidíme mezi muži a ženami, pracujícími a nepracujícími seniory nebo mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním a bez maturity. Skupinou s nejvyšším rizikem jsou ženy seniorky s nižším vzděláním a v důchodu. Lidé starší 50 let mají trochu jiné mediální návyky, více sledují televizní stanice a důvěřují jim. Senioři a seniorky mají také horší subjektivní hodnocení svých vlastních schopností rozpoznat kvalitní média – tedy vidí se méně schopně.

MŠMT: Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích

MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích s platností od školního roku 2019/2020. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

Jan Beneš: Dětí s autismem přibývá. Rodiče malých dětí přitom čekají na vyšetření přes rok

Na vyšetření konkrétního typu poruchy takzvaného autistického spektra čekají rodiče dětí, nejen v Ústeckém kraji, déle než jeden rok. Počet dětí s tímto onemocněním přitom podle Národního ústavu pro autismus stoupá. Reportáž o problémech českých rodin s dětmi, které trpí poruchou autistického spektra, natáčel Jan Beneš.


27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „SUK – Čteme všichni“ za rok 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vyhlašují 27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „SUK – Čteme všichni“ za rok 2019 na podporu čtenářské gramotnosti. Soutěž rozvíjí a motivuje dětské čtenáře a posiluje vztah dětí ke knihám a ke vzdělanosti. V České republice jde o nejstarší soutěž svého druhu, její tradice sahá až do roku 1993.

7.12.19

Jana Magdoňová, Aneta Daněčková: Obrana českých škol proti hackerům? Pětina z nich si podle průzkumu nemůže dovolit IT specialistu

Pětině škol v Česku chybějí peníze na zabezpečení citlivých dat žáků. Vyplývá to z průzkumu společnosti Eset, která se IT bezpečností zabývá. V praxi to znamená, že si školy nenajímají specialisty, ale o chod školní sítě a kyberbezpečnost se stará učitel informatiky. O výsledcích výzkumu informoval Radiožurnál.

Stanovisko Českomoravského odborového svazu pracovníků školství k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Nejzávažnější změnou v návrhu novely uvedeného zákona je zakotvení možnosti uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecněvzdělávacích předmětů střední školy za splněný po dobu nejdéle tří let. Tento návrh nebyl se sociálními partnery projednán. ČMOS PŠ odmítá návrh akceptovat a považuje ho za ohrožení kvality vzdělávání na školách. Možnost uznat plnou kvalifikaci učitele s jakýmkoliv magisterským studiem zpochybňuje dosud uplatňovaný a náročný systém přípravy budoucích učitelů. Získání kvalifikace učitele bez jakékoliv oborové a oborově-didaktické přípravy, tedy jednoduššími a méně přísnými způsoby, může ohrozit zájem o studium učitelství. Je ohroženo i hodnocení povolání učitele jako činnosti, k jejímuž výkonu jsou nezbytně nutné (a neprominutelné) kvalifikační předpoklady, tak jako tomu je i v některých jiných povoláních.

Luděk Šnirch: Reakce na vystoupení poslankyně Kateřiny Valachové v Poslanecké sněmovně

Reakce na vystoupení poslankyně Kateřiny Valachové v Poslanecké sněmovně k projednávání Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a k Návrhu poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – sloučená rozprava, dne 6. 12. 2019

MŠMT: Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření s platností od 1. 1. 2020

Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření podle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. ledna 2020, které Odbor finančního řízení kapitoly MŠMT vyčíslil dle platných právních předpisů dne 21. listopadu 2019.

Eman Ghalebová: K rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně zákazu šátku na jedné zdravotnické škole

Z komentáře Eman Ghalebové na sociální síti Facebook vybíráme: "Dnešní rozhodnutí soudu vítám a věřím v síle právního státu. Jsem ráda, že jsem občanka země, kde platí rovnost a spravedlnost pro všechny bez rozdílu. A jsem ráda za dnešní doplnění Nejvyššího soudu, jehož zásadní myšlenkou byly hodnoty Listiny práv a svobod a vzájemná tolerance. Tuto myšlenku je potřeba stále opakovat vzhledem k populistické rétorice, která likviduje ve společnosti veškeré hodnoty. Tolerance a náboženská svoboda prostě k Evropě patří a bez nich bychom se ocitli zase v krvavých 30. letech minulého století."

CERMAT: Maturitní zkouška 2013-2019 - Výsledky jarního zkušebního období a po podzimním zkušebním období

Ve zprávě Oddělení analýz Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání najdete přehledy: Vývoj maturitní populace, Maturitní zkouška celkem – výsledky, Společná a profilová část – výsledky, Český jazyk a literatura – výsledky, Matematika – výsledky, Anglický jazyk – výsledky, Německý jazyk – výsledky a Ruský jazyk – výsledky.