22.7.16

Avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 21. července 2016 avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna 2016.

MŠMT: Z výběrového řízení vzešel nový ředitel zařízení v Chrastavě

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se dnes konalo výběrové řízení na nového ředitele přímo řízené organizace MŠMT v Chrastavě. Ze tří uchazečů nakonec komise vybrala vystudovaného pedagoga se sedmnáctiletou praxí v oboru Miloslava Hlubučka. MŠMT rozhodnutí komise akceptovalo.

21.7.16

Český rozhlas: Jak se dostat z rodičovské pasti? Kupodivu docela snadno

Jak ustát tlak společnosti, která nás nutí být úspěšní, jít s proudem a sytit se materiálními věcmi? A jak to naučit naše děti? Hostem Martiny Kociánové byl na podruhé psychopatolog Andrej Drbohlav, který kromě jiného řekl: "Velké množství dětí je neklidných, hyperaktivních a nepozorných nikoliv proto, že by se jejich mozek vyvíjel pomaleji nebo nějakým způsobem deficitně a abnormálně, ale velmi často tím neklidem dávají spíše najevo, že jsou ve svém životě zejména tom rodinném nespokojení, nešťastní, nerozumí mu, nikdo jim dostatečně nenaslouchá. Že se bojí, prožívají různé strachy a nemají ve svých rodičích dostatečného partnera."


Zjistěte si vychytávky, aby si vzdělávací dokument mohla přečíst i babička

Překážky v čtení, poslouchání, různé učební styly či jediný povolený internetovým prohlížeč mohou omezit přístup ke vzdělávacím zdrojům. V nové brožuře Aliance pro otevřené vzdělávání naleznete návod, jak postupovat při vytváření dokumentů, prezentací a videí tak, aby je mohli využít i ti, kteří hůře vidí, slyší, nebo nejsou příliš zdatní ve zvládání digitálních technologií.

Zdeněk Sotolář: Poslanecká novela o ničem

Školství ohrožuje řada problémů: podfinancování, falešné představy o společném vzdělávání, demotivující kariérní řád, reforma-nereforma, neexistence národní rady pro vzdělávání, která by klepla přes prsty ministry nebo poslance.

20.7.16

ČT24: Zvýšení platů ve školství

Záznam pořadu 90’ ČT24 z 19. července 2016.

Zdeněk Sotolář: Když se prohry vydávají za vítězství

„Odboráři již dříve uvedli, že úspěch ministryně školství Kateřiny Valachové týkající se navýšení platů pedagogů o osm procent vítají…,“ píše Deník Referendum. Kde ale zůstal cíl kampaně Konec levných učitelů, který požadoval 10 %?

Geometrie v praxi

Podívejte se na video ze stránky Toda a Matemática.


19.7.16

MŠMT: Zvýšení platů čeká učitele už od září

Jak na dnešním brífinku před novináři potvrdila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, plánovaný růst platů učitelů se uskuteční už od letošního září a ne až od ledna 2017, jak bylo původně v plánu.

18.7.16

PingPong: jednoduché odpovídátko k prezentaci nebo do třídy

PingPong je velmi jednoduchý online nástroj pro rychlou interakci s publikem při prezentaci nebo se žáky ve třídě, pokud mají k dispozici počítače, tablety nebo chytré telefony. Na rozdíl od podobných aplikací Socrative nebo Kahoot, otázky nevytváříte v aplikaci, ale můžete využít tabuli k položení ad-hoc dotazu nebo otázky připravit v libovolné prezentaci.

MŠMT: Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2016/2017 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.

17.7.16

Charles Baudelaire: Vztahy/Correspondances

Báseň ze sbírky Květy zla v překladu Karla Čapka.


16.7.16

Zdeněk Sotolář: Škola v místě bydliště bude luxus

I to by mohl být dopad reformy financování školství, který předkládá ministryně Valachová. Ekonom Münich to říká bez obalu: „Mít v malé obci školu je luxus a je potřeba to ukázat."