26.10.16

Kulatý stůl SKAV a EDUin 20. 10.: S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluze

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Jak velká změna pro školy od 1. září nastala a v čem spočívá? Co školy uvítaly v souvislosti s novou legislativou a věří, že to do budoucna přinese pozitivní změnu? Jak se to projevilo ve třídách v práci se žáky? Jaké jsou reakce pedagogů? Co v současnosti nefunguje a za jakých podmínek je reálné, aby to do budoucna bylo funkční? Jak vypadá aktuální situace ohledně financí na inkluzi?


Názory na sčítání romských žáků

Tuto podle řady kritiků rasistickou definici "Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a /nebo je za takového (takovou) považován (a) významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů." jsme vysledovali až do roku 2006, kdy ji použily v průzkumu MPSV agentura Ivana Gabala a Nová škola o.p.s. Poté ji v roce 2009 použilo i MŠMT. Přinášíme názory učitelů a dalších pracovníků ve školství či kultuře z diskuse na České škole.

25.10.16

Zlata Šťástková: Učitel, nebo tak trochu superman?

O tom, že na sebe mají učitelé přísný metr, jsem se přesvědčila během slavnostního setkání k výročí Charty učitele. Zeptala jsem se některých přítomných kantorů, co by podle jejich názoru nemělo chybět těm, kdo se rozhodnou pro povolání učitele.

Ze sociálních sítí: Žena s Downovým syndromem pracuje jako učitelka v mateřské škole

VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE

Přinášíme plné znění rozsudku v řízení, které bylo zahájeno stížností směřující proti České republice, kterou dne 18. dubna 2000 podalo k Soudu na základě článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod osmnáct českých občanů. Stěžovatele před Soudem zastupovalo Evropské středisko pro práva Romů se sídlem v Budapešti, dále Lord Lester of Herne Hill, Q. C., advokát, pan J. Goldston, člen advokátní komory v New Yorku, a pan D. Strupek, advokát zapsaný u České advokátní komory. Českou vládu zastupoval její zmocněnec pan V. A. Schorm.

Lucie Chaloupková: Inspirace z Norska: Na inkluzi není nic zvláštního

O Norském vzdělávacím systému a tamější inkluzi přednášeli ve středu v Brně čeští pedagogové. Po návratu z Norska, kde navštěvovali různé školy, se rozhodli své poznatky veřejnosti předat v rámci akce „Týden pro inkluzi“. Inkluze je podle nich v Norsku zcela normální, protože většina norských osad je příliš malá na to, aby zde bylo možné zaplnit více škol. Tradice zakládání speciálních škol tam proto neexistuje. Přesto ale vše funguje bez problému.

MŠMT: Národní koalice pro digitální pracovní místa zahájí činnost

MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR a Czech ICT Alliance po jednání vlády uzavřeli dohodu o vzniku České národní koalice pro digitální pracovní místa. Její vznik je jedním z opatření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Národní koalice pro digitální pracovní místa vznikají v rámci Evropy ve více státech pod zastřešením „Velké koalice pro digitální pracovní místa“.

Učitelské profesní sdružení nesouhlasí s formou, jakou probíhá sčítání romských žáků na školách

Ministerstvo školství opět začne v letošním školním roce sčítat žáky ze sociálně slabého prostředí a romské žáky. Jedná tak prý kvůli rozsudku D. H. z roku 2007. Pak ovšem jde především o žáky romské.

EDUjob.cz: pokus EDUin o pracovní portál pro učitele

Pracovních portálů je celá řada, zpravidla pro potřeby škol a učitelů ale nejsou příliš použitelné. Úřady práce také neplní příliš kvalitně svou zprostředkovatelskou činnost. V poslední době se objevily i některé další pokusy, například při zprostředkování asistentů pedagoga, inzerci nabízí i krajské školní portály. EDUjob je podle jeho tvůrců prvním pracovním webem vyvinutým řediteli a učiteli, který je zaměřený na vzdělávání a školství. Není určený jen učitelům, ale všem, kteří chtějí působit ve vzdělávací oblasti.

Druhý ročník konference Učitel IN

Druhý ročník konference Učitel IN se konal dne 8. října 2016 v prostorách Centra robotiky v Plzni. Opět se sešla stovka učitelů, studentů a zájemců o využití ICT ve vzdělávání, pro které byl připraven prakticky orientovaný pestrý program. Připomeňte si atmosféru konference v krátkém sestřihu z přednášek, workshopů i diskusí v kuloárech a záznamu některých přednášek.

24.10.16

Václav Klaus ml.: Když vám píše vlastní babička, že mrháte svým nadáním

Asi se mnou budete souhlasit, že jednou z klíčových složek úspěchu nějakého konání (třeba i učení) je motivace. Přeloženo do češtiny „sám chtít“.

Česká televize: V Česku je značný nedostatek mužů-učitelů, navíc stárnou

Ve školách neustále ubývá mužů a většině z nich je nad 56 let. Už před čtyřmi lety byl jen každý pátý pedagog muž, pokles se ale nezastavuje. Noví mladí učitelé se objevují jen výjimečně. Ministerstvo školství věří, že křivku obrátí zvyšování platů.

DUM: Kolik lidí žije v extrémní chudobě?

Graf počtu lidí ve světě žijících v extrémní chudobě v letech 1820-2015. Extrémní chudoba je definována denní spotřebou (nebo příjmem) menší než 1,90 $ (upraveny cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a započtena inflace).


Radka Hrdinová: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení. Pravidla přišla pozdě

 Děti od příštího školního roku budou muset do mateřské školy chodit povinně. Ne však do kterékoli. Povinnou školní docházku budou moci absolvovat jen ve školkách, které budou zapsány do rejstříku ministerstva školství. A lesní školky v něm nejsou.

Všem, jejichž hlas je slyšet

Publikujeme již více než devět let starou výzvu podepsanou významnými představiteli české inteligence, která varuje před kritickou situací, v níž se ocitlo jak české školství, tak společnost.

Bořivoj Brdička: Wheelerova pyramida digitálního zapojení

Nedávno jsem v rámci otevřeného kurzu Childhood in the Digital Age na Future Learn (britská Open University) narazil na aktualizovaný model osobního růstu uživatelů počítačových sítí. Jeho autorem je nám dobře známý britský vzdělávací technolog Steve Wheeler [1]. Vychází z analýzy Charlene Li z výzkumné agentury Altimeter z roku 2010, která se zabývala hlavně sociálním chováním zákazníků v online prostředí. K trochu odlišnému, mnou dosud používanému modelu dospěla v roce 2011 Beth Kanter s použitím výzkumu Packard Foundation, který zkoumal vzájemné obohacování lidí (zaměstnanců) online (viz Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí). Zde se vyskytující potřebné vlastnosti účastníka sítě zvané „návodnost“ se od té doby věnujeme poměrně často – Pracovat nahlas.
Wheelerova pyramida digitálního zapojení[1]

Český rozhlas: Inkluze v praxi: postižené děti mají na některých školách speciální třídu. V Čerčanech jsou spokojené

Jak začlenit postižené děti do běžných škol a neovlivnit výuku ostatních? České základní školy se s tímto problémem potýkají od letošního září. Někdy jsou děti s hendikepem v běžných třídách a mají k sobě asistenta. Část základních škol ale řeší začlenění postižených do kolektivu po svém. Zřizují speciální třídy, ve kterých mají děti zvláštní péči, malý kolektiv a vlastní učební plán. Takovou třídu má třeba škola v Čerčanech na Benešovsku.

Projekt „Vojenské lesy a statky dětem“ - nový interaktivní portál o lese, lesnictví, jeho obyvatelích i všem, co se dá v přírodě zažít a dělat

1. září spustil státní podnik Vojenské lesy a statky ČR nový interaktivní portál o lese, lesnictví, jeho obyvatelích i všem, co se dá v přírodě zažít a dělat. Projekt „Vojenské lesy a statky dětem,“ který bude motivovat děti, aby trávily více času mezi stromy, je zaměřen nejen na ty nejmenší, ale také na rodiče a pedagogy.

23.10.16

Webové a mobilní aplikace se počtvrté utkají v soutěži Společně otevíráme data. Autoři mohou hlásit své aplikace do 31. října 2016

Fond Otakara Motejla vyhlásil čtvrtý ročník soutěže, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Smyslem soutěže je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat. Autoři mohou hlásit své aplikace do 31. října 2016, vítězové získají finanční i věcné ceny. Záštitu nad letošním ročníkem převzal koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza.

Jiří Mach: Na žáky není čas, přežívá výklad

Žáci sedí v hodině, učitel povídá a občas nahlédne do učebnice. Na tradiční takzvanou frontální výuku děti narazí ve většině hodin, ačkoli je málo přínosná. Jedním uchem tam, druhým ven.