Tento materiál se vztahuje na provozní podmínky středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro vykonání přijímací zkoušky (PZ), maturitní zkoušky (MZ), závěrečné zkoušky (ZZ) a absolutoria (ABS). V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Obecně se uplatní mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro testování žáků ve školách. Žákem se pro tento materiál rozumí i uchazeč ke vzdělávání a také student VOŠ.

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání v základních školách a středních školách, je-li uchazeč jejich žákem ve školním roce 2020/2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 byla vydána mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 19. dubna 2021, případně novelizují provoz s účinností od 13. dubna 2021.

Účastníci celostátní porady předsedů oblastních rad a profesních sekcí Českomoravského odborového svazu pracovníků školství se zabývali aktuální situací návratu dětí do škol.

Školy a školská zařízení zajišťují mnoho činností, jež souvisí s organizací výchovy a vzdělávání. Jsou jimi například školní stravování, úklid a údržba prostor škol atp. To ovšem neznamená, že tyto práce jsou vykonávány pedagogickými pracovníky...

Mezioborová skupina pro epidemické situace publikovala další stanovisko, kde uvádí: "MeSES zatím nedoporučuje obnovení praktické výuky na SŠ, VOŠ, konzervatořích a v posledních ročnících VŠ. Původně doporučený termín 19. dubna 2021 vycházel z předpokladu, že se 12. dubna 2021 obnoví pouze částečná výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských. Nově ale dojde k výraznému množství dalších změn v opatřeních, u kterých je velká nejistota efektu, který na průběh epidemie budou mít. S ohledem na tuto nejistotu je třeba počkat s dalšími změnami nejméně do 26. dubna 2021, než se tento efekt projeví."

Každý týden výuky na dálku v Česku může vést podle studie institutu Idea do budoucna ke ztrátě až 33 miliard korun. Jak se autoři studie k této částce dostali? Kdo doplatí na distanční výuku nejvíc? A co by měl stát udělat pro to, aby negativní dopady distanční výuky snížil? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl spoluautor studie a ekonom Daniel Münich.
1

Na některých školách se v souvislosti se samoodběrovou testovací sadou na covid-19 značky SingClean objevily problémy se stojánky na zkumavky. Společnost, která tyto testy dodává, již tuto věc po dohodě se Správou státních hmotných rezerv aktivně řeší a pro školy zřídila také speciální infolinku.

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o testování do aplikace Covid Forms App (návod, vč. přihlašovacích údajů, byl rozeslán prostřednictví datových schránek k 8. dubnu 2021).

Chybějící stojánky k testům Singclean: dodavatelská společnost nechala vyrobit dostatečné množství stojánků a jsou přidávány do nových sad. Na vyžádání je společnost připravena je distribuovat i do škol, kam již byly testy dodány.
Načítání