6.6.20

Miriam Sedláčková: Opravdu víme, co chceme?

V současné době je moderní digitalizovat. Všechno a nejraději vzdělávání. Být on-line 24/7. Co není na Google, to neexistuje. Internet je něco, co musíme mít, abychom nebyli méněcenní. Všichni musí znát aspoň jednoho pidibota a umět ho metodou pokus/omyl nějak ovládat. Je to ale opravdu to, co chceme?

5.6.20

Daniel Münich: Ještě jednou ke konstrukci státních maturitních testů

Klíčovým účelem testů je dopadení nedostatečně vzdělaných středoškoláků na konci čtyřletého studia. Proto mají být testy konstruovány tak, aby byly co nejpřesnější právě v oblasti stanoveného prahu úspěšnosti. Jenomže tomu tak není.


Štěpán Kment: Logický model britských vědců přehledně ukazuje všechny dopady uzavření škol

Uzavření škol mělo mít především vliv na snížení míry přenosu nemoci COVID-19, která po světě zasáhla snad každou sféru lidské činnosti. Na přesnější hodnocení, jak moc ponechání dětí doma pomohlo při mírnění nákazy, je zatím brzy. Na základě zkušeností z předchozích pandemií vědci nedocházejí k jednoznačným závěrům(BBC). Jisté ovšem je, že ukončení prezenční výuky mělo velký vliv na řadu skupin lidí a odvětví. Vědci z University College London proto vytvořili logický model(F1000Research), v němž se pokusili zmapovat všechny důležité oblasti, které souvisí s uzavřením škol. Jejich práce je v recenzním řízení a předpokládá se rozšiřování modelu.

Česká knižnice pro školy

Na sklonku roku 2016 vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává Ústav pro českou literaturu AV ČR. Edice je určena především středoškolským učitelům a vysokoškolským studentům nižších ročníků. Přináší analýzy jednotlivých děl vydaných v České knižnici, obsahuje-li svazek více děl, pak ke každému z nich může vzniknout samostatný Seminář. Semináře nejsou plánovány pouze ke svazkům, které teprve vyjdou, ale i k těm, které už vyšly; v budoucnu by ke každému svazku Česká knižnice měl být alespoň jeden. V těchto dnech jich bylo zveřejněno dalších šest a celkově jich je už 28! Semináře jsou šířeny primárně prostřednictvím webových stránek České knižnice, stažení je bezplatné.

4.6.20

Webinář Digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu

Odbor řízení a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT uspořádal dne 1. června 2020 webinář s názvem „Rozvíjení digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu“. Webinář byl určený pro krajské vzdělávací instituce a proběhl v rámci realizace Strategie digitálního vzdělávání MŠMT.


Saša Uhlová: Dětem, které nemají doma počítač ani internet, by měl stát zajistit systémovou pomoc

Žákyně deváté třídy chodila v začátcích karantény s mobilem po městě a snažila se chytit signál tam, kde je wifi zdarma, aby se dostala k domácím úkolům. Kromě toho, že chtěla dodělat devátou třídu, čekaly ji přijímací zkoušky na střední školu. Neměla žádné informace o tom, kdy zkoušky budou, a ze začátku nevěděla ani to, jak úkoly získávat. Nemá totiž doma počítač ani internet. Naštěstí má aspoň mobil, ale na něm se úkoly vypracovávat nedají. To není příběh z dystopického románu, ale z pražských Nuslí.

SYPO: Chystá se odborný panel k distanční výuce

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) připravil odborný panel na téma Současná vzdálená výuka a my všichni tak trochu jako „začínající učitelé“. Odborný panel se bude konat online dne 11. června 2020 od 10 do 16 hodin.

Společně k bezpečí: Vysvědčení 2019/2020

Laskavý a efektivní VIDEOJOURNAL 2 a Zahlcovač finále LOBOTOMIE.


Kamil Kopecký: Veřejnoprávní média jsou nesmírně důležitá pro bezpečnost státu. Ten kdo útočí na jejich nezávislost, ohrožuje bezpečnost celé země.

Veřejnoprávní média jsou v posledních letech pod neustálým a stále se zvyšujícím tlakem politiků, ale také veřejnosti. Politici některých politických stran napadají objektivitu a vyváženost vysílání, přestože je podle výzkumných dat (2018) vyváženost zpravodajství ČT 98 %, volají dokonce po zestátnění veřejnoprávních médií, omezení jejich rozpočtu (či přímo zrušení koncesionářských poplatků), či chtějí přímo zasahovat do obsahu vysílání a skladby témat a pořadů. Důvěra v Českou televizi klesá, index důvěryhodnosti se snížil na 63-65 procent (2017), což sama instituce přičítá především vnějším okolnostem - zpochybňování její nezávislosti alternativními médii, útokům dezinformačních médií, útokům vysokým představitelům politické reprezentace včetně prezidenta apod.

3.6.20

Miroslava Pašková: Celou dobu čelím srážkám s lidmi, kteří mě mají jako učitelku za příživníka, který se válí 3 měsíce doma za 100 % mzdy. A vláda? Ta mlčí.

Je jedna ráno a zrovna jsem dokontrolovala práce svých žáků. Nejprve jsem byla nadšená, jak se během covid-krize posune české školství. Ale poslední dobou jsem dost rozladěná (slušně řečeno). Učitelé jsou jako vždy na posledním místě a ztrácím naději, že české školství se poučí a odrazí vpřed.

CERMAT: Testy a zadání maturitní zkoušky 2020 – jaro

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání na webu publikovalo zadání posledních písemných zkoušek společné části v jarním zkušebním období. Žáci v průběhu úterý konali zkoušky z českého jazyka a literatury a z němčiny, ruštiny a španělštiny. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol 8. června 2020. Nejpozději následující pracovní den je ředitelé předají žákům.

EDUin: Jedna data od Cermatu, dvě odlišné odpovědi

Koho a do jaké míry znevýhodní jeden termín přijímacích zkoušek? Data, která Cermat poskytuje veřejnosti, jsou kusá. Jednoznačnou odpověď nenabízejí.

Jaroslav Mašek: 10 způsobů, jak se o žáky zajímat online

O žáky se nestačí zajímat jen ve škole. Je potřeba se o ně zajímat také online. A tento zájem je mnohdy ještě důležitější než ten, který projevujeme při osobních setkáních s nimi. Jak konkrétně jej projevovat, se dozvíte v tomto článku.

Bořivoj Brdička: Ofqual vyhlašuje soutěž na ověřování testů umělou inteligencí

Informace o postupu anglického úřadu garantujícího kvalitu státních zkoušek (včetně maturity), který se rozhodl zkoumat možnost nasazení umělé inteligence do hodnocení a vypisuje v té souvislosti soutěž na nejlepší řešení.

SKAV: Nouzový stav ve vzdělávání - řešení a příležitosti v ČR a SR / pohled státních institucí

Videozáznam 5. online česko-slovenské debaty k současné situaci ve vzdělávání. Tato akce se uskutečnila 28. května 2020. Celou sérii online diskuzí spolupořádají SKAV ČR a SKAV SR. Řešily se otázky:
  • Jak nouzový stav ovlivnil vzdělávání v ČR a na Slovensku?
  • Co jsme se díky této situaci naučili?
  • Jaká opatření v této krizové situaci zafungovala?
  • Čemu by měla být věnována větší pozornost? 
  • Co si z této situace chceme odnést do budoucna?

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

Libor Šmejda: Quo vadis naše krajské školství? A jaké školství vlastně potřebujeme?

„Doba koronavirová“ přesně a výstižně poukázala na největší problémy a slabiny školství v Libereckém kraji, ale také na jeho nesporné kvality. Žáci, studenti i pedagogové se ze dne na den vcelku rychle vypořádali se zavřenými školami a důsledky karantény. Někde snáz, někde s obtížemi se naučili pracovat na dálku (online), využívat moderní komunikační technologie, vzdělávací portály, metodické nabídky. Naučili se vytvářet sítě – spolupracovat navzájem, pomáhat a radit si.

2.6.20

Ze sociálních sítí: Ano, ve škole se vyskytl Covid-19

Ze zprávy Základní škola Haškova v Uničově na sociální síti Facebook vybíráme: "Veškerá naše opatření odpovídají stanoveným postupům. Jsem v kontaktu s KHS a navzájem se informujeme o průběhu a potřebných opatřeních. A co z nastalé situace vyplývá? Výuka na 1. stupni probíhá stále stejně, tedy prezenčně v režimu dobrovolnosti. Výuka na 2. stupni nadále distančně. Opatření jsou dostatečná. Zahájení dobrovolné prezenční výuky 2. stupně se odkládá do doby, než budou známy výsledky kontrolního testu."


Deváťáci: ZŠ zvládly on-line výuku dobře. Chybí však osobní kontakt a vadí zmatky ohledně přijímaček

Dle celostátního průzkumu mezi deváťáky si základní školy s on-line výukou poradily nad očekávání dobře. Na domácí výuce žáci oceňují především časovou flexibilitu, více času na učení a klid. Problém naopak vidí u přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a ve zmatcích ohledně termínů a podoby přijímaček. Průzkum mezi 1204 deváťáky vypracovala společnost Než zazvoní.

Zdeněk Strnad: Kauza ZŠ Plamínkové v Praze 7: Emoce se snaží zchladit nový zastupující ředitel

Po odchodu ředitelky Jarmily Macečkové povede školu dočasně Jaroslav Andrle, Praha 7 vyhlásila nový konkurz a doufá v uklidnění situace.

MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020.

ČMOS PŠ: Rozhodnutí otevřít školy respektujeme, ochranu zaměstnanců budeme hlídat

Rozhodnutí epidemiologů otevřít první stupeň základních škol od 25. 5. 2020 Školské odbory respektují. "Není však snadné říci, zda je správně, že se školy za těchto podmínek otevřely," říká předseda svazu František Dobšík.

Česká televize: Vyplňte dotazník o webu ČT edu!

Web ČT edu spustila Česká televize nedávno, v souvislosti s uzavřením škol, aby alespoň částečně usnadnila učitelům na základních a středních školách výuku na dálku. ČT edu nyní obsahuje přes 3000 videí, která v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pečlivě vybírali zkušení pedagogové, didaktici a metodici z pořadů ČT. Všechna videa jsou volně dostupná a jsou rozčleněná podle stupňů vzdělávání, předmětů a oblastí.

Vladimír Kroc, Prokop Havel: Nepředpokládáme, že bychom zmírňovali kritéria pro hodnocení maturit, ujišťuje ředitelka CERMAT

Koronavirová epidemie odsunula termín maturitních zkoušek v Česku. Podle ředitelky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Michaely Kleňhové proběhl první den maturit až na výjimky v pořádku. Nestandardní příprava v souvislosti s koronavirovou krizí s sebou nese plusy i mínusy, říká.


Daniel Pražák: Zase jsem viděl různé články, titulky a komentáře na téma “soumrak školství”, “zkáza vzdělanosti” a podobně

Nemyslím si, že to zažíváme, na druhou stranu tu máme opravdu v našem školství různé problémy. Mezi ty dlouhodobé patří nedostatek komunikace a spolupráce.