21.1.17

Události v regionech ČT1: Údajná rasová diskriminace před soudem

Případ údajné rasové diskriminace Romů na ZŠ Pěší v Ostravě-Muglinově začal řešit soud. Dva budoucí prvňáky škola měla odmítnout zapsat do první třídy kvůli údajnému úmyslu omezit počet romských dětí ve třídě. Proto je měli podrobit testu, který ani jeden ze dvou chlapců nezvládl. Ředitel ZŠ Kamil Krahula žalobu striktně odmítá.

Ze sociálních sítí: Myslím, že Jiří Žáček má moc rád svojí maminku

Tomáš Feřtek: Mají přijímací testy určovat, co se má ve školách učit?

„Jednotné přijímačky přinášejí ještě větší soustředění na pseudoakademické znalosti, stačí se podívat na vzorové testy Cermatu. Tyto testy budou v dalších letech určovat, co se bude na základních školách učit. (…) Jakkoli jsou testy Cermatu po obsahové stránce problematické, testy předkládané některými agenturami jsou o několik pater horší.“

ČOSIV: Vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením (LMP) v datech

Počet dětí s LMP v ČR stále klesá – v roce 2016 se jednalo o přibližně 12 500 žáků, z čehož bylo 15 % individuálně integrováno v běžných třídách. ČR se tak postupně celkovým počtem žáků s LMP přibližuje celosvětovému průměru (1,8 % žáků s mentálním postižením v populaci).

20.1.17

Ze sociálních sítí: Předmět: "Maminka"

Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2017“ pro žáky středních škol

Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlašuje druhý ročník soutěže pro žáky středních škol o titul „Zlaté české ručičky 2017“ s podtitulem „Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech“.

Anna Putnová: Novela školského zákona přinese větší průměrnost škol

Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 18. ledna 2017: "Největší riziko spatřuji v tom, že tato předloha přinese větší průměrnost škol. Ředitelé, kteří se dostanou díky této novele do situace, kdy budou hradit výkony, se budou chovat zcela racionálně, a budou tedy dělat jen to, co mají zaplacené, takže výborné školy, nadstandardní školy zřejmě spadnou do průměru, protože takový je ten všední život. Když v roce 2000 vznikaly kraje a dostaly do vínku regionální školství, nikdo neuměl předvídat, jak se situace vyvine, a to jednoduché transparentní financování, tak jak bylo nastavené na hlavu, se zdálo být velmi slušným a dobrým řešením. Život ukázal, že si cestu našli samozřejmě jak kraje, tak jednotliví zřizovatelé. Tento experiment je třeba vyzkoušet. Nepochybně povede k dalším novelám a já bych si velmi přála, aby nevedl k tomu, že to bude začátek masivního rozvoje soukromého školství. To bych považovala za neúspěch této předlohy."

Petr Bittner: Pět tezí o tom, k čemu jsou holky na světě, aby byl ten svět v pořádku

Báseň Jiřího Žáčka z čítanek pro druhou třídu základních škol vzbudila zapálenou debatu. Podle básně jsou totiž dívky na světě k tomu, aby se staly matkami. Nejde přitom o samotnou báseň, ale o podmínky a průběh diskuze, kterou vyvolala.

Ze sociálních sítí: Přebásnění, zkvalitnění a zesprávnění průměrného textu Jiřího Žáčka z čítanky pro druhou třídu základní školy

Český rozhlas: Komu vadí báseň Maminka? Feřtek: Nerovnosti se mají řešit v realitě, učebnice posuzujme smířlivěji

Tak trochu poprask vyvolala v posledních dnech básnička od Jiřího Žáčka s názvem Maminka, která se objevuje hned v několika učebnicích. Básni je vyčítáno, že u dětí buduje genderové stereotypy, byla dokonce použitá jako negativní příklad v publikacích, které se zabývají genderově senzitivním vzděláváním. Hosty Českého rozhlasu Plus jsou Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory a Tomáš Feřtek, odborný konzultant společnosti EDUin.


Ze sociálních sítí: 1500 za trvalý pobyt dítěte kvůli zápisu do 1. třídy! Kdo dá víc?

Občankáři.cz: Gender a etnicita na 1. stupni ZŠ

Ve svých třídách se často setkáváme nejen s problematikou genderové rovnosti, ale také s problematikou rovnosti etnické. Jak k tomuto citlivému tématu přistoupit, jak ho uchopit. Především učitelé základních škol mohou nalézti odpovědi v příručkách Otevřené společnosti o.p.s..

ČSÚ: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR

Mezi lety 2001 a 2010 počet studentů vysokých škol (bakalářské, magisterské a doktorské studium) v České republice narůstal. Zatímco v roce 2001 studovalo vysokou školu téměř 204 tisíc osob, v roce 2010 se jednalo již o 396 tisíc. Od roku 2010 pak počet vysokoškolských studentů klesá. V roce 2013 studovalo na 72 veřejných a soukromých vysokých školách v České republice 368 tisíc osob.

Pavel Janíček: Přišel čas přesunout žáky do další reality?

Druhý díl seriálu o virtuální (a rozšířené) realitě shrnuje stav na konci roku 2016. Tentokrát se článek věnuje využití těchto technologií ve výuce.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. února 2017.

MŠMT: Podrobný informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Materiál je interaktivní, což zjednodušuje orientaci v textu.

Cílem zveřejňovaného materiálu je poskytnou mateřským školám detailnější vhled do jednotlivých oblastí týkajících se přímo předškolního vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let, poukázat na dílčí odlišnosti při vzdělávání těchto dětí ve srovnání s dětmi 3 až 6 (7)letými, zpřehlednit informace a v neposlední řadě poskytnout mateřským školám vodítka k tomu, jak mají postupovat a jaká opatření učinit, aby byly nastaveny optimální podmínky pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Marta Semelová: Seber jim kost a přestanou se rvát

Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona, která má za cíl změnit způsob financování regionálního školství, nyní ji posoudí Senát. Stávající systém financování podle počtu žáků se neosvědčil a negativně přispěl ke snížení kvality vzdělávání. V jeho důsledku je na střední školy přijímán každý uchazeč, aniž by měl potřebné znalosti a zájem o obor, jen aby škola získala co nejvíc peněz. Vede k výrazné nerovnosti financování škol a výše platů pedagogických i nepedagogických pracovníků mezi jednotlivými kraji. Mnozí ředitelé tak jsou nuceni dofinancovávat platy z nenárokových složek, zároveň nevědí, s jakou částkou mohou počítat, což komplikuje organizování a plánování vzdělávacího procesu.

19.1.17

90'minut ČT24: Novela školského zákona schválena

Editor Pedagogicke.info Janek Wagner komentuje schválenou novela školského zákona.

Už je to tady! Revoluce dovedností

Zpráva společnosti Accenture, která byla zveřejněna včera u příležitosti Světového ekonomického fóra v Davosu: Podle nového průzkumu společnosti Accenture musí generální ředitelé zahájit „revoluci dovedností“, aby využili potenciál digitálního věku.

MŠMT: Nové školy především pro malá města a obce

Dvacet projektů s celkovou dotací téměř 300 milionů korun se v letech 2017 a 2018 uskuteční díky příslušnému programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kapacita mateřských škol bude zvýšena o devět tříd pro 249 dětí, u základních škol vzroste počet o 31 učeben pro 628 žáků.