30.4.17

ČT24: Inspekce zkontrolovala školní bufety: pamlskovou vyhlášku porušil každý pátý

Čokoláda, sladké oplatky nebo brambůrky: to jsou nejčastější pochoutky, kterými školy porušují pamlskovou vyhlášku. Zjistila to Česká školní inspekce, která od počátku školního roku provedla 200 kontrol školních bufetů a automatů. Inspektoři při nich odhalili, že 18 z 87 prověřených bufetů dětem stále prodává nezdravé svačinky.

29.4.17

Česká televize: Dostanou obce víc peněz z daní? Těm malým by pomohlo i zvýšení příspěvků na každého žáka

Obce mají šanci získat vyšší podíl na daních. Ve sněmovně je totiž návrh Libereckého kraje, který zvyšuje příjmy obcí na každého obyvatele až o 700 korun. A návrh má mezi poslanci podporu. Někteří navíc chtějí zvýhodnit menší obce, které by dostávaly až o tři tisíce korun vyšší příspěvek na každého žáka. Sněmovna by měla o změnách v rozpočtovém určení daní rozhodovat na příští schůzi.

Anketa pro vyučující – první výsledky: Důležité problémy školství a vzdělávání se neřeší nebo se řeší nedostatečně

Josef Soukal shrnul na webu Asociace češtinářů první výsledky z počátkem dubna spuštěné anketa pro vyučující k problémům současného školství a vzdělávání.


Radiožurnál: Život rodin s autistickými dětmi je obtížný, podmínky se nelepší, připomíná šéf nadace Naděje pro děti úplňku

Věřím v to, že když je myšlenka dobrá, tak se bude také šířit. To jsou slova novináře Petra Třešňáka, který v roce 2014 v článku Děti úplňku popsal na základě vlastní zkušenosti situaci rodin s dětmi s diagnózou autismu. Podobným tématem se věnuje i stejnojmenný snímek, který 2. května vysílá Česká televize.


Jiri Hlavenka: Školství jako kóje v kravíně

Neměl by zapadnout článek O soukromé školy je enormní zájem. Nejsme automat na razítka, brání otevírání nových stát.

Cosi se děje. Počet dětí nově zapisovaných na soukromé školy se se za pět let zdvojnásobil. Nabídka přitom stále více zaostává za poptávkou: někde jsou až šestinásobné převisy, o místa se losuje.

Jan Lipold: 100 milionů na Velkou cenu? Ne. Místo toho zaplatit 100 prvotřídních učitelů, to je investice

Je obtížné porozumět tomu, že ultrakomerční zábavní akce je notoricky prodělečná. Je to, jako by stát musel sypat miliony do houpaček a kolotočů.

28.4.17

Zdeněk Sotolář: Vlastencem snadno a rychle – plánuje Stropnický

Alespoň tak si to představují věrozvěsti nového (vlastně staronového) školního předmětu s názvem branná výchova. Ano, to byly ty igelitové pytlíky a gumičky. Vyhozen dveřmi – vrací se oknem. Tentokrát pod praporem vlastenectví.

Veřejný ochránce práv: Kritéria pro přijetí do mateřské školky se mají týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče

Publikujeme vzhledem ke stále probíhající diskusi o kritériích zápisů tiskovou zprávu kanceláře Veřejného ochránce práv z roku 2011.

Pavel Švec: Branná výchova se může vrátit do škol, stát chce z dětí udělat vlastence

Branná výchova by se mohla jako samostatný povinný předmět stát znovu součástí výuky. Žáci by se během hodin učili zdravovědu, první pomoc nebo zásady chování ve stavu ohrožení. Usiluje o to ministerstvo obrany, které pro to připravuje nový zákon. Chce tak posílit obranyschopnost země, ale také pěstovat v dětech patriotismus.

Kamil Kopecký: Jak minimalizovat dopad paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy - jak s tímto hoaxem konkrétně pracovat ve třídě (ale i domácím prostředí)

V posledních dnech se na nás v souvislosti s hoaxem a mediální panikou spojenou s fenoménem modrá velryba obrátilo velké množství škol, jejichž žáci začali hru napodobovat. S většinou jsme již individuálně probrali postup, jak mají s dětmi o fenoménu hovořit, pro ostatní jsme připravili krátkou instruktáž, jak s dětmi problém rozebrat - a to především v situaci, kdy se ve škole již vyskytuje a děti jej napodobují. Obecné zásady pro realizaci preventivních opatření jsme již vysvětlili zde, nyní se zaměříme na konkrétní možnosti, které v této oblasti mohou učitelé a rodiče podniknout.

Pavel Hodál: Po mnoha letech jsem byl na akci Microsoftu určené učitelům. Jaké byly Demo Days?

Představte si, že jdete na přednášku o tom, jak postavit dům, a oni vám tam půl dne popisují kladivo a cihlu. Nikdo nemluvil o tom, čeho s těmi nástroji dosáhnout. Nebyla tu inspirace. Chyběly cíle. Popisovaly se jen pouhé nástroje a jejich funkce. Chyběl nadhled.

Takový byl první dojem po konferenci Demo Days 2017. Ale i přesto považuji akci za přínosnou. Proč?

Aliance pro otevřené vzdělávání: Zbývají necelé tři týdny, které určí, jak učitelé budou využívat internet

Pokud chce učitel v hodině využít ve výuce vhodné obrázky, bude si muset vystačit převážně jen s obrázky z učebnic, neboť ty na internetu mohou být zatíženy autorskými právy a nebude je moci pro vzdělávací účely použít. Takové důsledky může přinést navrhovaná směrnice k autorskému právu na jednotném digitálním trhu, kterou nyní Evropská komise projednává. Aby nová legislativa odpovídala využívání internetu ve vzdělávaní pro 21. století, je možné oslovit evropské poslance prostřednictvím petice. Tu je možné podepsat do 15. května 2017.

MŠMT: Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání zaměřené na kybernetickou bezpečnost

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování upraveného rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie zaměřeného na kybernetickou bezpečnost.

27.4.17

Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií k požadavku odborů navýšení platů o 10 %

Asociace ředitelů gymnázií jako součást Platformy Comenius opakovaně upozorňuje na to, že oblast školství je dlouhodobě podfinancována, že investici do vzdělání považují vyspělé země za velmi důležitou pro budoucí generace a pro rozvoj společnosti. V mezinárodním srovnání jsou však učitelé v České republice stále na posledním místě ze zemí OECD.

MŠMT: Reakce na tiskovou zprávu EDUin "MŠMT chce omezit vzdělávání učitelů podle nového kariérního řádu"

Jak vyplývá z celku uvedeného pozměňovacího návrhu, v ustanovení § 29 odst. 1 větě třetí nejde než o deklaraci, jíž se ministerstvu jakožto ústřednímu orgánu státní správy mj. pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy určuje gesční odpovědnost za profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním a za zajišťování tohoto rozvoje.

Iniciativa Maturitní data – odtajněno: Stanovisko k rozhodnutí ministryně školství Kateřiny Valachové částečně zveřejnit již použité přijímací testy

Iniciativa Maturitní data – odtajněno vyzvala 13. dubna 2017 Cermat, aby zveřejnil znění testů použitých 12. dubna 2017 u jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté obory studia. Když Cermat nereagoval, zveřejnila je, jak předtím slíbila, na své stránce sama.

EDUin: MŠMT chce omezit vzdělávání učitelů podle nového kariérního řádu

Nové ustanovení, které prošlo třetím čtením a směřuje do Senátu, má podle odůvodnění „posílit roli ministerstva“.

Zlata Šťástková: Střední školy trápí nedostatek učitelů, závěrečné zkoušky i inkluze

Zásadními tématy, která se řešila 21. dubna 2017 na jednání republikového výboru profesní sekce střední školství ČMKOS PŠ, byly kariérní řád, jednotné přijímací zkoušky, inkluze ve středních školách a také probíhající maturity a elektronické závěrečné zkoušky učňů.

Bořivoj Brdička: Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. století

Zpráva o kurzu edX Design Thinking for Leading and Learning vedeném špičkovými odborníky MIT, jehož cílem bylo pomoci učitelům a vedoucím představitelům škol integrovat tvořivé myšlení do výuky. Jedná o zcela typický postup transformace školy naplňující požadavky současného vývoje společnosti.

Ondřej Soukup: Modrá velryba v Rusku

V květnu loňského roku vyšel v listu Novaja gazeta článek, ve kterém se mluvilo o spojení několika sebevražd teenagerů s jakousi tajemnou hrou, ve které neznámí zločinci manipulují s dětmi a nutí je spáchat sebevraždu. Ohlas byl přirozeně obrovský.