18.1.18

DVTV: České školství je nemocné, inkluze a kariérní řád dopadly tak, jak dopadnout musely, říká Trnka

Ministři se nevěnovali školství tak, jak by měli, bez koncepce jsou frustrovaní rodiče, žáci i učitelé, tvrdí zakladatel sítě soukromých škol Tomáš Trnka. Tuzemské školství podle něj vypadá jako za Marie Terezie a vůbec nereflektuje změny ve společnosti. V rámcovém vzdělávacím programu si musíte najít prostor pro to, abyste mohl vyučovat tak, jak si to žádá rok 2018, říká.

Česká televize: Děti státu

Jak opravdu funguje norský systém ochrany dětí Barnevernet? Komu v Norsku vlastně patří děti a je reálné vychovat ideální rodiče? Režisérka Ivana Pauerová Miloševič nabízí společně se spoluautorkou námětu a scénáře Margaretou Hruza v novém dokumentu cyklu Český žurnál nezaujatý pohled do zákulisí norského sociálního systému i dopadů jeho činnosti.

NÚV: Často kladené otázky k Opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

 

České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 (základní údaje o průzkumu)

V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení obecně (první průzkum proběhl v letech 2013/2014). Výzkum byl realizován pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, cílovou skupinou byly děti ve věku 6 až 8 let (nejmladší školní děti), 9 až 14 let (starší děti) a zcela nově byli zařazeni do výzkumu také mladí dospělí ve věku 15 až 19 let (mládež). Předmětem průzkumu byli i rodiče dětí z věkové kategorie dětí 6 až 8 let. Výzkum byl realizován ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere. Výzkum byl realizován metodou F2F (CAPI) na reprezentativním vzorku 2009 respondentů, na základě kvótního výběru v souladu se sociodemografickou strukturou populace ČR.

17.1.18

Ústavní soud: Konflikt rodičů nemůže být důvodem k dodatečnému odkladu povinné školní docházky

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, právo na vzdělání a právo na spravedlivý proces.

Irena Hošková: Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak nebo jindy. A tady začíná skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítěte, rozvíjet ho a všemi silami o něj pečovat, vytvářet podmínky pro jeho růst, měnit informaci ve znalost a znalost ve vědění a dělat to tak, aby dítě neztratilo radost z poznání a udrželo si dlouhodobý zájem, aby nepřišlo o nic ze své dětské tvořivosti a kreativity a aby mělo možnost v praxi uplatnit rozvinutý potenciál.

Patrick Zandl: Syn je v první třídě základní školy

Syn je v první třídě základní školy. V Zápech. Soukromá škola kousek od Brandýsa, na vesnici. Když jsem ho šel první den vyzdvihnout ve tři hodiny, brečel. "Už nikdy, už nikdy nesmíš přijít tak brzo," křičel na mě a nechtěl ze školy odejít. Orosil jsem se při představě, co řekne sociálka, až mě škola nahlásí.

MŠMT: Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2018

Stanovení výše republikových normativů 2018 vychází z materiálu čj. MSMT-34213/2017 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.

MŠMT: Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ

Materiál čj. MSMT-34213/2017 obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2018 v úrovni MŠMT – KÚ. Tento postup vychází z ustanovení § 161 odst. 1, 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ze schváleného státního rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2018. Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při stanovení výše republikových normativů pro rok 2018.

EDUin: Otevíráme jubilejní pátý ročník ocenění Eduína za inovace ve vzdělávání

Eduína je ocenění zaměřené na inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání. Cenu vyhlašuje každý rok EDUin. V letošním roce dochází k navázání spolupráce s programem Generácia 3.0 slovenské nadace Pontis. Díky nově zapojené Citi Foundation jako významnému donorovi bude v rámci iniciativy Pathways To Progress podpora oceněných mnohem rozsáhlejší.

16.1.18

Zdeněk Sotolář: Inkluze stále jako ideologie aneb Proč se nepohneme kupředu

O tom zase mudruje Kartous ze spolku EDUin, bůhvíproč zvaného informační centrum pro vzdělávání. Ve skutečnosti jde stále více o one man show právě pana Kartouse. Budiž mu to přáno, ale chodit si na EDUin právě pro info je marné.

Barbora Cihelková: Vybírej, kdo můžeš

„Nechci, aby moje dítě ve škole zažívalo totéž co kdysi já. Věčně naštvaná, vyhořelá a jízlivá učitelka nás ponižovala už v první třídě, takže do druhé jsme nastupovali s tím, že škola je zlo a vítěz je ten, komu se povede mít co nejvíc zameškaných hodin. Ráno jsem předstírala kašel a strkala teploměr do čaje, abych tam nemusela,“ vzpomíná na svá raná školní léta Veronika Dvořáková z pražských Vinohrad. Pro svou šestiletou dceru – předškolačku – pečlivě vybírá. A má z čeho. V okolí jejich bydliště stojí škol hned pět. „Reference na ně sbíráme v podstatě od Maruščina narození. Rozhodneme se ale hlavně podle vlastního pocitu, až všechny obejdeme,“ říká Veronika. Nespokojí se přitom s návštěvou v rámci dne otevřených dveří. Bude chtít vidět i výuku v běžných hodinách a osobně se setkat s učitelkou, která bude mít příští rok prvňáky.

Lucie Macháčová: Děti musejí nést následky svých činů

I ten nejodvážnější člověk občas pocítí strach. Strach o své dítě. Někdy je ho ale příliš. „Rodiče se dnes o děti bojí více, než je zdrávo,“ říká klinická psycholožka Hana Fechtnerová.

Pavel Doležel: O komentářích a diskusích na České škole

V komentářích na webu Česká škola probíhá již dlouho ostrá diskuse o mazání komentářů šéfredaktorem Michalem Komárkem, který dle části diskutujících některým autorům i komentátorům nadržuje. Dnes diskuse skončila odchodem výrazné osobnosti mezi komentátory.

Kateřina Hoření: Společné vzdělávání je přirozená věc

„Inkluzi chápu jako šanci pomoci dětem se znevýhodněním začlenit se do běžného kolektivu vrstevníků a ostatním dětem pomoci chápat jinakost a naučit se pomáhat,“ říká Kateřina Hoření, která se narodila s nejčetnější chromozomální anomálií Downovým syndromem. Kateřina má vzácnou mozaikovou formu, která znamená, že část buněk v jejím těle je běžných a část buněk obsahuje chromozom navíc. Jen asi čtyři procenta lidí s Downovým syndromem mají tuto kombinovanou skladbu buněk, ostatní mají anomální všechny buňky ve svém těle.

17. 1.: Webinář Geometrie trochu jinak

Geometrie bývá pro začínající i zkušené učitele 1. stupně ZŠ prubířským kamenem výuky. Praktické nápady Mgr. Jana Horáka mohou učitelům pomoci s atraktivitou této součásti hodin matematiky.

15.1.18

Bohumil Kartous: O vzdělávání a rozumování aneb Proč nejsme schopni společného pohybu vpřed

První chybou při pokusech o analýzu vzdělávací politiky je to, že se uvažuje o vzdělávání jako nějakém vadném subsystému. Druhý problém představuje apriorní předpoklad, že všechno, čeho se dopustí ministerstvo školství, je špatně.
Teď na to doplácí například inkluze.

Jiří Pšenička: Se školstvím má Babišovi radit tvůrce Okamurova programu, který bojuje proti multikulturní výchově

Zatím neformální parlamentní spolupráce Babišova hnutí ANO a SPD Tomia Okamury se může přenést i na vládní úroveň. Podle zdrojů Aktuálně.cz se poradcem premiéra Andreje Babiše má stát i Michal Šmucr, spoluautor volebního programu okamurovců, předseda programové komise tohoto hnutí. Potvrdila to vládní mluvčí Barbora Peterová.

Vladimír Barák: Sedmdesát vysokých škol? Opravdu dobrých je jen šest

Odmítl nabídku stát se ministrem školství. Místo toho chystá rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek přelomové změny v systému univerzitního studia. „Inspirujeme se v Německu a anglosaském světě. Chceme udávat trendy ve vysokém školství,“ říká sebevědomě.

Agentura pro sociální začleňování: Rozhovor o inkluzivním vzdělávání s Vladimírem Foistem

O inkluzivním vzdělávání se v poslední době často hovoří. Jeho start provázejí mnohé otázky a nejasnosti. Proto vám přinášíme rozhovor s Vladimírem Foistem, expertem Agentury pro sociální začleňování na inkluzivní vzdělávání. Vladimír Foist odpovídal na otázky ohledně prvního roku zavádění vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do praxe a o fungování pedagogicko-psychologických poraden.

bEDUin: Co přinesly týden 8. 1. – 14. 1. 2018 aneb Učitelské profesní organizace v roce 2018 a jak jsme na tom se čtenářskou gramotností

Témata týdne:

MŠMT zvýšilo podporu talentovaných žáků na sportovních gymnáziích

Přes 93 milionů korun poskytne MŠMT v tomto roce na podporu přípravy talentovaných žáků na gymnáziích se sportovní přípravou. Je to o více než 10 milionů korun více než v roce předchozím.

10. výročí: Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

V roce 2005 vydalo nakladatelství CP Books knihu Ondřeje Neumajera Budujeme školní web a na ní v následujícím roce navázal dokument Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent a stejnojmenná online aplikace. Online verze autoevaluačního asistenta uživatele postupně ve dvaceti krocích provede čtyřmi tématicky zaměřenými sekcemi hodnotících kritérii školních webů. U každého kritéria si uživatel určí, do jaké míry hodnocený web příslušné kritérium naplňuje. Při hodnocení v rozmezí od žádného do pěti bodů pomůže slovní popis tří vzorových variant.

Nikola Milošević: Postoje učitelů k inkluzivnímu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (průzkum)

Jsem studentka magisterského studijního programu Specialní a rehabilitační pedagogika (zaměření: Specifické vývojové poruchy učení) na Pedagogické fakultě v Lublani (Slovinsko). V rámci své magisterské práce provádím průzkum na téma: Postoje učitelů k inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Slovinsku a České republice. Obracím se na české učitele s prosbou o vyplnění dotazníku. Prosím, abyste byli při odpovídání co nejvíce upřímní. Všechny vaše odpovědi jsou anonymní a budou použity výhradně pro výzkumné účely.

Hana Horáková: Učitel utváří budoucí postoje žáků

Hana Horáková podporuje soutěž Global Teacher Prize Czech Republic.