21.9.18

Lukáš Bartoň: Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a na další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní

Z interpelace na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. září 2018 vybíráme: Scházejí se předmětové panely, vznikají studie a zprávy od oslovených expertů. Bohužel je ale odborná i laická veřejnost celý rok prakticky bez informací o tom, kam revize směřují. Prosakují třeba fámy o směřování zpátky k osnovám, které zneklidňují školy, které se s RVP a ŠVP naučily pracovat směrem ke kvalitní a moderní výuce. Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a na další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní.

Marek Výborný: Obor kosmetička je dnes v Národní soustavě kvalifikací uveden s povinnou maturitní zkouškou. Dodnes mi nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč by kosmetička měla mít maturitní zkoušku

Z interpelace na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. září 2018 vybíráme: Chci se zeptat, zda Ministerstvo školství v rámci této debaty také považuje za důležité a vede v tom nějaká jednání, ať už v rámci vlastního rezortu nebo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve věci revize katalogu profesních požadavků, konkrétně tedy Národní soustavy kvalifikací, což je informační portál ministerstva školství, ale současně Národní soustavy povolání, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se mi jedná o to, zda ministerstvo uvažuje o tom, že by některé obory, u kterých dnes je povinná maturitní zkouška, zda u těchto oborů by toto bylo změněno tak, abychom vrátili váhu maturitní zkoušce, která je v tuto chvílí výrazně devalvována.

20.9.18

Shrnutí: Závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami MŠ a rodiči dětí ohrožených sociálním vyloučením

Kvalitativní rozhovory proběhly s 19 pedagožkami MŠ a 27 rodiči dětí, které navštěvovaly povinný předškolní ročník. Všechny z dětí prošly před nástupem do MŠ předškolním klubem. Realizované šetření mezi učitelkami mateřských škol ukázalo, že vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v rámci povinného předškolního ročníku (PPR) s sebou přináší řadu úskalí, kvůli kterým nejsou jeho dopady na připravenost dětí při zachování současného stavu vždy stoprocentní.

Jeden rok ve školce bez další podpory nestačí, vyplynulo z šetření mezi učitelkami a rodiči dětí ohrožených sociálním vyloučením


Téměř 80 % rodičovské veřejnosti souhlasí s tím, aby předškolní rok zůstal povinný pro všechny (průzkum MEDIAN). Jenom zavedení povinnosti ovšem nestačí na to, aby děti ohrožené sociálním vyloučením dohnaly svůj hendikep, ukázaly hloubkové rozhovory (šetření organizace Člověk v tísni).

Pedagogická komora: Školství vládní prioritou není

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2019. Výdaje na školství mají činit 195,7 miliardy korun. Podle vlády je to důkazem, že je školství její prioritou. Pedagogická komora, z. s., s touto interpretací nesouhlasí.

Blanka Klimešová: Chodit pěšky do školy je normální

Počet dětí, které rodiče vozí denně do školy autem, se každoročně zvyšuje. To má negativní dopad na jejich zdraví, bezpečnost i na okolí školy. Postupná změna těchto návyků by prospěla všem.

Čtyři slabá místa jednotných zkoušek: Jak je může Cermat zkvalitnit a zvětšit jejich přínos pro žáky a školy

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) má od května letošního roku novou ředitelku, veřejnosti ale zatím nepředstavilo žádné organizační změny, které jsou v jeho kompetenci. Do zásadnějších návrhů by se ani pouštět nemělo – jeho role je jen servisní. Změny v podobě maturitní zkoušky by podle ministra školství Roberta Plagy měly být výsledkem veřejné diskuse, odborné i politické. Poukazujeme proto na slabá místa zkoušek, které Cermat připravuje, a nabízíme řešení. Výrazná zlepšení jsou potřeba zejména v komunikaci Cermatu s veřejností po skončení testování.

19.9.18

Martin Fendrych: Domácí úkoly jsou zlo? Žáci, rodiče i kantoři otročí systému? Táta parťák je vedle

Klobouk dolů, Táta parťák je v jedné věci naprosto skvělý, má o své děti zájem, jde mu o ně, jen má tu smůlu, jako my všichni, že žije v systému.

MŠMT: Vláda schválila pro školství rekordní rozpočet na rok 2019 (AKTUALIZOVÁNO)


Platy pedagogů ve školách stoupnou v příštím roce o 15 %, u nepedagogů o 10 %. O dvě miliardy korun se zvýší rozpočet pro vysoké školy. Schválením historicky nejvyššího rozpočtu ve výši 195,7 miliardy korun dnes vláda potvrdila, že školství je její prioritou. Včetně podílu EU bude rozpočet MŠMT pro rok 2019 činit více než 205 miliard korun, což je meziroční navýšení o více než 16 %.

Stanislav Štech: Změny ve francouzském školství se netýkají jen zákazu mobilů

Francouzské školství prochází v posledním roce výraznými změnami. Těch hlavních je pět a vycházejí z vyhodnocení slabých stránek dosavadního fungování. Přes všechnu kritiku se dá, že cílí na to základní: kvalitu a rovnost ve vzdělávání.

Vít Pátek: Proč se žáci učí z více než dvacet let starých učebnic?

Nehorázné "šetření" na celkových výdajích na školství, které jsou tvořeny převážně platy učitelů, vedlo k tomu, že když už bylo nutno na platy přidat alespoň mizivé procento, ořezaly se několikrát za sebou o desítky procent ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Hlavní dlouhodobý následek je, že zkolabovala důvěra nakladatelů učebnic v racionální chování státu a v současnosti už téměř neexistuje vývoj skutečně moderních učebnic.

Michal Komárek: Školství jako priorita? 20 let jsou to jen plané řeči

Neúprosným dokladem toho, že čeští politici neberou školství jako prioritu, jsou studie Education at a Glance, neboli Letmý pohled na vzdělávání. Už dvacet let je vydává organizace ekonomicky nejvyspělejších zemí světa OECD. A už dvacet let v nich o českém školství můžeme číst v principu totéž.


Vera Renovica: „Přepracovat inkluzi? Vítám to a děkuji Blesku,“ raduje se expert na školství

Už dva roky českým školstvím zmítá inkluze. Tedy pokus do běžných základních škol „nalít“ zejména děti s lehkým mentálním postižením. Po jednání u prezidenta Miloše Zemana v Lánech se odborníci dohodli, že opatření omezí. A šéf Asociace speciálních pedagogů ČR Martin Odehnal říká: No konečně!

František Fuka: Matix aneb jednoduchá aplikace pro matematiku

Matix je online aplikace pro výuku základní matematiky (čtyři operace, úpravy zlomků) pro děti od 7. třídy dále. S překvapením jsem zjistil, že podobná online aplikace neexistuje, tak jsem ji narychlo spíchl sám (děti nemám, bylo to pro cizí dítě).

18.9.18

Barbora Němcová, Michael Švec: Studenti dělají kampaň pro ředitele, který kandiduje za ANO. Řeší to školní inspekce

Zřizovatelka školy a ředitelova matka Zdenka Bastlová za svého syna agitovala i na studenty organizovaném zájezdu, kterého se účastnili především senioři.

Jiří Mach: Plán výrazně přidat kantorům je ohrožen

Další desítky miliard korun ročně by musela vláda ročně přisypat na platy kantorů, mají-li být už do dvou let o třetinu vyšší, než je celostátní průměr, jak to žádají odbory a souhlasí s tím většina stran. Jen na zvýšení mezd učitelů o 15 procent a nepedagogů o 10 procent od ledna příštího roku plánuje vláda v rozpočtu 26 miliard korun.

Martina Poskočilová: Dětí se speciálními potřebami ve školkách i školách přibývá

I když se podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských a základních školách časem příliš nemění, jejich absolutní počet se vzhledem k aktuálně silným ročníkům školkových a školních dětí zvyšuje. Za posledních deset let jich bylo výrazně více integrováno do běžných mateřských, základních i středních škol. A mění se také struktura postižení, kvůli kterým děti speciální přístup ve škole potřebují.

ČŠI: Stanovisko k analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji


Koncepce středního školství v Karlovarském kraji se zabývá zejména záměrem optimalizace počtu míst u vybraných oborů ve středním vzdělávání. Úvodem je třeba zdůraznit, že zásahy do vzdělávacího systému je nutné realizovat s ohledem na jejich dopady v dlouhodobém horizontu. Intervence by měly být komplexní a měly by zahrnovat identifikaci a eliminaci možných rizik, která jsou jejich součástí. Předložený materiál tedy není explicitní koncepcí středního školství v Karlovarském kraji, ale spíše návrhem opatření k naplnění současné oborové struktury středních škol. Skutečná koncepce by musela obsahovat také komplexní návrhy kroků a opatření na zlepšení kvality vzdělávání již na úrovni mateřských a základních škol, neboť kvalita vzdělávání dětí a žáků v uvedených stupních počátečního vzdělávání má primární dopad na jejich další vzdělávací dráhu ve středních školách.

Markéta Chaloupská: Černé duše autoklubu? Ministerstvo školství možnou škodu vyčíslilo na 308 milionů korun

Na 308 milionů korun vyčíslilo ministerstvo školství škodu, kterou mu mohl způsobit Autoklub České republiky a někteří zaměstnanci ministerstva. Vyplývá to z interních dokumentů, které resort poslal policii. Radiožurnál do nich nahlédl. Kriminalisté spolek prověřují kvůli podezření, že uváděl vyšší počet členů a tím získával vyšší dotace. Zabývají se také postupem některých úředníků, kteří o dotacích v letech 2010 až 2016 rozhodovali.


Veronika Rodriguez: Školáci neumějí mluvit. Na vině jsou rodiče, málo dětem čtou

Čtení pohádek vyšlo z módy. Rodiče raději vloží dětem do rukou tablet. Výsledek: školáci neumějí pořádně mluvit. Někteří dokonce neporozumí ani mluvenému slovu. Části z nich vydrží problémy až do dospělosti.

Tisícovka škol už používá systém na odhalení šikany

Přes dva tisíce nahlášení rizikového chování za poslední rok prošlo systémem Nenech to být. „Vím, že se chce zabít,” nebo „Mám o ní strach, hodně se pořezala,” jsou jen příklady ze stovek příběhů.

Ondřej Šteffl: Rodiče hledají školu s lidskou tváří

Mnohé školy se vzdalují realitě světa a děti pak ztrácejí přirozený zájem o učení, říká podnikatel, matematik a kritik školského sytému Ondřej Šteffl. Zakladatel prvního soukromého gymnázia PORG a společnosti Scio, známé testováním na všech úrovních, popsal i fungování alternativních ScioŠkol.

MŠMT vyhlašuje soutěž o drony, tématem je svoboda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlašuje dne 17. září 2018 foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.

Michaela Endrštová: Žáci se často musí učit ze „salátu“. Školám chybí peníze na nové učebnice

Školy se potýkají s nedostatkem peněz na nové učebnice. Žáci se tak často musí učit z desítky let starých knih, které jsou navíc leckdy v dezolátním stavu. Pokud je učebnice jen trochu použitelná, většinou děti nemají nárok na její výměnu. Jedna projde průměrně rukama přibližně deseti školáků.

Bořivoj Brdička: Jak může umělá inteligence učitelům pomoci

Zpráva o výsledcích výzkumu Seana Kellyho z University of Pittsburgh, který vyvinul nástroj automaticky hodnotící kvalitu výuky na základě zvukového záznamu prostřednictvím analýzy tzv. „autentických“ otázek.