30.6.16

Otevřené stanovisko Společnosti pro ranou péči k vyjádřením poslankyně Berdychové

Otevřené stanovisko Společnosti pro ranou péči k článku v Parlamentních listech ze dne 28. června 2016, kde poslankyně za hnutí ANO Mgr. Martina Berdychová hovoří o neprofesionalitě rané péče, která podle jejího vyjádření v současné době hájí spíše zájmy rodičů a nikoli zájem dětí.

MŠMT k nepravdivým informacím deníku Blesk

MŠMT včera požádalo šéfredaktora deníku Blesk o úpravu textu, ve kterém paní redaktorka nepravdivě informovala o tom, jak bude financované společné vzdělávání. Na žádost nepřišla žádná reakce a ani nebyla vzata v potaz. Proto uveřejňujeme dopis v plném znění.

Výzva Asociace ředitelů gymnázií ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol

Tímto stanoviskem a výzvou reaguje Rada AŘG ČR na výsledek jednání vlády ČR o navýšení platů pracovníků v regionálním školství. Stanovisko kontinuálně navazuje na prohlášení AŘG ČR ze dne 18. března 2016 a závěry konference AŘG ČR z března 2016.

Antonín Kolář: Musel bych se před svými studenty stydět

Vzkaz studentům, na nichž mi v českém školství nejvíce záleží. Jsou totiž nositelé kulturní budoucnosti naší společnosti. Dovětek k videu, které jsem nechal natočit dne 1. září 2015, k jehož zhlédnutí vás zvu a k uvažování nad ním vyzývám.


29.6.16

Přečtěte si: Ministerská »krejčová« Kateřina Valachová: »Látá« finanční díru!

Kdo zaplatí společné vzdělávání? Zdá se, že v kasičce, z níž má být financována inkluze, »se prohání jen vítr«. Ministryně školství Kateřina Valachová (39, ČSSD) hledá a hledá, čím díru zalátat.

28.6.16

Česká školní inspekce provedla první návštěvy zařízení pro institucionální výchovu

V období od června 2016 do ledna 2017 provede Česká školní inspekce inspekční činnost ve všech zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Půjde celkem o 58 zařízení, další 4 zařízení zřizovaná jinými subjekty navštíví inspekce následně. Dohodli se na tom ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Inspekční činnost byla zahájena 14. června, v průběhu tohoto měsíce prochází inspekcí prvních 5 zařízení. Další přijdou na řadu v září.

EDUin: Analýza předkládá důkazy, že maturitní testy opravdu porušily zákon

Pokud Ministerstvo školství nezohlední argumenty o porušování zákona v maturitních testech, zbývá maturantům už jen možnost obrátit se na soud.

27.6.16

Český rozhlas Plus: Pro a proti na téma VÚ Chrastava (21. 6. 2016)

Kateřina Valachová dnes navštíví výchovný ústav v Chrastavě. Porušovalo předchozí vedení práva dítěte? Renata Kalenská se na to ptá předsedkyně Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva Kláry Laurenčíkové a bývalého ředitele ústavu Zdeňka Peldy.Reakce MŠMT ke kontrolní akci NKÚ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) alokuje finanční prostředky na informovanost a publicitu operačních programů, které má ve své gesci. Prostředky jsou vynaloženy transparentně, efektivně, účelně a účinně s cílem maximálně využít potenciálu komunikačních aktivit, a to jak ve fázi iniciace programu s cílem podpořit absorpční kapacitu a posílit povědomí veřejnosti o možnostech čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, tak ve fázi implementace a ukončování programu, kdy se řídicí orgán mimo jiné soustředí na propagaci výsledků podpořených projektů a celkového dopadu OP.

NKÚ: Propagace evropských fondů, projektů a operačních programů stála stovky milionů korun. Povědomí veřejnosti o pomoci z EU ale nevzrostlo

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy používaly v letech 2008 až 2015 na propagaci projektů podporovaných z evropských fondů. Kontroloři se zaměřili na mediální a propagační projekty a kampaně za téměř 250 milionů korun financované prostřednictvím čtyř operačních programů. Ty měly u široké veřejnosti zvýšit povědomí o Evropské unii, operačních programech i konkrétních podpořených projektech. Povědomí o pomoci z těchto evropských peněz se ale přesto mezi občany nezměnilo.

MŠMT: Ohlédnutí za konferencí "Vzděláváme společně"

Dne 27. května 2016 se v brněnském kině SCALA uskutečnila konference s názvem Vzděláváme společně, kterou uspořádala Masarykova univerzita ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Konference byla určena především pedagogickým pracovníkům, učitelům, ředitelům, výchovným poradcům, ale i budoucím pedagogům. Zájem o akci nás překvapil, zúčastnilo se jí takřka tři stovky zájemců. Dnes bychom se rádi drobnými postřehy a také přiloženou fotogalerií za opravdu vydařenou a inspirativní konferencí, minimálně z hlediska odborných příspěvků, ohlédli.

Výzva ombudsmanky starostovi Krásné Lípy

"Jak jsem zmínila i při jednání, postup ředitelky, jímž rozdělila na počátku školního roku 2015/2016 děti do tří uvedených tříd, považuji za diskriminační. Ředitelka školy uvedla jako důvody pro zařazení žáků do třídy 1. A absentující předškolní přípravu, neúspěšně zvládnutý první ročník, případně speciální vzdělávací potřeby, tedy nikoli jejich romský původ. Na našem jednání jste zmínil, že kritériem pro rozdělení dětí měl být jejich výsledek v tzv. testu školní zralosti během loňských zápisů. V důsledku tento postup vedl k obsazení tříd téměř bezvýhradně podle etnického původu žáků. Antidiskriminační zákon tento stav pojmenovává jako nepřímou diskriminaci, kdy určitý postup může způsobit diskriminační stav, bez ohledu na úmysl jednajícího."

Český rozhlas: Krásná Lípa se opět dostala do hledáčku ombudsmanky kvůli údajné diskriminaci romských žáků

Krásná Lípa na Děčínsku je znovu pod drobnohledem České školní inspekce a veřejné ochránkyně práv. Rodiče romských prvňáků si stěžovali, že škola jejich děti diskriminuje tím, že je zařadila do jedné třídy podle původu. Inspekce už školu prověřila a dala částečně za pravdu nespokojeným rodičům, závěry ombudsmanky jsou podobné. Po zápisech je ale téměř jisté, že se situace v prvních třídách bude opakovat.


Přečtěte si: Už nelze jen sloužit, je třeba rebelovat

Zvýšení mezd učitelům je žalostně málo. Celý obor je podhodnocen, politiky ani rodiče to nezajímá a učitelé se dobrovolně podřizují. Dokud se učitelé neozvou radikálně, nebude reforma a nic se ve školství nestane.

Rozhovor Britských listů: Žáci by měli mít právo rozhodovat, o čem se ve školách učí

Se zástupci České středoškolské unie, Filipem Jelínkem a Štěpánem Kmentem, hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů o situaci na českých středních školách Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na regionalnitelevize.cz od pátku 24. června 2016.

Bořivoj Brdička: Valiantův ekoritmus

Informace o výzkumu profesora Harvard University Leslie Valianta, který se dosud neúspěšně snaží najít algoritmus popisující princip učení živých organizmů použitelný pro počítačovou simulaci vývoje života nejen na Zemi.

26.6.16

Zdeněk Sotolář: Přidání nepřidání aneb Kompromis z levného kraje

Požadavek školských odborů v kampani Konec levných učitelů zněl jasně: desetiprocentní navýšení učitelských platů. Realitou však bude pouhých 8 %. To rozhodně není žádná výhra a splnění požadavků.

25.6.16

František Dobšík: Platy ve školství se přibližují našemu cíli

Školské odbory chtějí stále pro učitele dosáhnout v roce 2017 zvýšení platů o deset procent, aby odměňování pedagogů dosáhlo alespoň 130 procent průměrné mzdy v zemi v horizontu nejbližších let. Tento požadavek vláda plně nevyslyšela, ale osmiprocentní navýšení, které nyní schválila, je pozitivní přiblížení k tomuto cíli.

24.6.16

MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. června 2017.