30.8.16

ČT24: Kampaň Konec levných učitelů

Brífink Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ke strategii pro další růst platů ve školství a záměrům v oblasti pracovních podmínek pedagogů i nepedagogických pracovníků.


Brífink od 31. minuty záznamu

Memorandum školských odborů k 1. září 2016 (Kampaň #KonecLevnychUcitelu pokračuje): První zvonění

Letošní školní rok zahájí zaměstnanci ve školství poprvé s pocitem, že stát začal jako závažný problém vnímat ostudné zaostávání platů pedagogů i nepedagogických pracovníků.

Český rozhlas: Jak připravit dítě na školu? Neučte ho písmenka, ale vybudujte rituály

Před začátkem školního roku se rozhodně vyplatí připravit děti na návrat do lavic. To si myslí psycholožka Lucie Doležalová. „Neznamená to opakovat učivo, ale pomoci dítěti obstarat pomůcky a připravit jej na přechod z prázdninového do školního režimu. Ideální je poslední týden zavést už pravidelnější režim, kdy se chodí dříve spát a také dříve vstává,“ vysvětluje.

Prohlášení neziskových organizací, které podporují kampaň Konec levných učitelů #KonecLevnychUcitelu

Devatenáct neziskových organizací podpořilo kampaň učitelských odborů Konec levných učitelů. Jejich zástupci se také dnes v 11 hodin spolu s odboráři zúčastní tiskové konference v pražském sídle odborů. Text prohlášení přinášíme v plném znění.

EDUin: Žáci se zlepšili, ředitelky a ředitelé to tak ale nevidí

Ptejme se, proč vnímáme dovednosti našich dětí v horším světle, než jaká je realita.

Přestože se dovednosti žáků na základních školách nemění a v některých oblastech se zlepšují, jejich rodiče a učitelé se domnívají, že obecně jsou znalosti a schopnosti dětí horší než dřív. Před Ministerstvem školství a Českou školní inspekci stojí úkol zjistit, proč to tak je a jak lze postoj veřejnosti změnit.

Český rozhlas: I dítě s autismem může zvládnout výuku v běžné třídě. Své zážitky popisuje patnáctiletý Šimon

Bez asistentů pedagogů by některé děti výuku ve škole nezvládaly. Je to třeba případ patnáctiletého Šimona. Díky asistentovi se mladý autista naučil fungovat v kolektivu a zvládat i další věci. Podobných osudů by novela školského zákona, která začíná platit v září, mohla přinést víc.

ČOSIV: Houba - spolu se učit, spolu žít!

Více než tři roky starý videospot k inkluzivnímu vzdělávání.

29.8.16

Zpřístupněte na svém webu základní informace i těm, kteří si je nemohou přečíst

Pomalu roste počet těch, kteří při tvorbě nového webu myslí na uživatele, kteří nevidí. Málokdo si ovšem uvědomuje, že i pro mnohé, co se narodili s vadou sluchu, je česky psaný text v podstatě cizím jazykem. Každý provozovatel webu ale má možnost poskytnout návštěvníkům základní informace i ve znakovém jazyce.

Jitka Rohelová: Vize moderního učitele

Global Digital Citizen Foundation nedávno v příspěvku Six Essential Modern Teacher Skills (and Why You Need Them) nabídla jeden z možných pohledů na to, jaké vlastnosti má mít „moderní“ učitel (podrobněji o této neziskové organizaci zaměřené na oblast školství jsme již informovali – Aplikace podle Digitální občanské nadace). Z nepřeberného množství schopností a dovedností, které by měl učitel mít, autoři vybrali jen ty nejdůležitější.

Petr Klíma: Učitelé, muži a nízké platy

Naše děti v době, kdy je celá řada rodin neúplná a rodiče nemají stálého partnera, se více než kdy dříve potřebují dennodenně setkávat s oběma rolemi, ženskou i mužskou. A kde jinde než ve škole tráví děti většinu času hned po rodině. Přesto nám muži ve školství stále scházejí. A co je důvodem?

Karel Klatovský: Windows aplikace (nejen) pro školství - 29. díl

 Čtveřice z téměř nekonečného seriálu...

Rodiče utratí za alkohol a cigarety více než za sport svých dětí

Přání dítěte má podle rodičů velký vliv na výběr jeho sportovní aktivity, ve finálním rozhodnutí však nejvíce rozhodují finance a časová náročnost sportu. České domácnosti utratí za sport dětí v průměru 624 korun měsíčně, tedy o 200 korun méně než za alkohol a cigarety. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti Sazka, který zpracovala agentura NMS Research.

28.8.16

Český rozhlas: Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty. Jsou nezvladatelné, zlé a ničeho si neváží

Shovívavá výchova končí špatně. Děti, kterým rodiče nevymezili hranice, mají problémy se sebeovládáním. Chybí jim motivace, disciplína a odpovědnost.


27.8.16

Český rozhlas: Neexistuje systém podpory škol ze strany specialistů, říká k inkluzi klinická logopedka

Byla to jedna z hlavních obav, kterou společnosti řešila kvůli novým pravidlům pro inkluzi, tedy společné vzdělávání dětí. Kdo od září rozhodne o tom, jestli žák s nějakým handicapem skončí ve třídě mezi vrstevníky, nebo zamíří do praktické školy? Pravda je taková, že výběr zůstane na rodičích. Radit jim budou speciální pedagogové. Co si oni myslí o inkluzi?

26.8.16

Český rozhlas: Ke změně kvůli inkluzi nedojde. Ve třídách už děti s poruchami učení nebo chování jsou, říká učitelka

Už za týden začnou ve školách platit nová pravidla pro společné vzdělávání. Úpravy v takzvané inkluzi vyvolaly silné negativní emoce. A to i přesto, že se ministerstvo školství i vzdělávací experti shodují, že v praxi se toho příliš nezmění. Zvlášť na školách, kde mají se začleňováním žáků s různými handicapy letité zkušenosti. Do jedné z nich vás teď vezmeme, a to v prvním dílu seriálu Radiožurnálu o inkluzi ve školách.

Petr Klíma: Potřebujeme změny financování školství?

Změna zákona musí řešit palčivý problém. Zdálo by se tedy, že současná podoba financování regionálních škol je natolik neúnosná, že vyžaduje razantní řešení, když ho ministryně školství Sněmovně předkládá. Jenže tak to vůbec není. Nalejme si čistého vína. Všichni zasvěcení vědí, že:
  1. Změna financování má řešit problém nenaplněných středních škol.
  2. Změna financování není možná bez navýšení rozpočtu.

Tajný Učitel: Inkluze – teorie a realita

Co je inkluze? Wikipedia odpovídá následujícím způsobem:

„Inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), která je na to patřičně připravena. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně. Heterogenní složení kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu, považuje inkluzivní přístup za přínos pro všechny žáky.

Na školu, která je inkluzivní, jsou ovšem kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejich žáků. Jedná se především o uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků a péči o duševní zdraví všech žáků i učitelů.“

Scio: Otevíráme tři nové ScioŠkoly

Společnost Scio působí v oblasti vzdělávání už více než 20 let. Rok existence má za sebou první ScioŠkola na Praze 11, inovativní základní škola, která si klade za cíl připravit děti na život v rychle se měnícím světě. Po roce jejího úspěšného fungování se otevírají další tři ScioŠkoly, na Praze 9, v Brně a v Olomouci. Na slavnostní zahájení jsou zváni zástupci médií, kteří se zajímají o inovativní vzdělávání a chtějí se o školách dozvědět více.

25.8.16

MŠMT: Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Opakování matkou moudrosti a tak znovu publikujeme přehled organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

24. 9.: Hack the Classroom v Microsoftu

Akce Hack the Classroom je jedinečná, celosvětová událost, která se zaměřuje na aktuální trendy ve výuce. Připojte se k tisícům dalších učitelů, kteří se této akci také zúčastní.

MŠMT: Situační zpráva v oblasti občanského vzdělávání

Ministerstvo školství předložilo do připomínkového řízení materiál k občanskému vzdělávání, který obsahuje informace o dosavadních aktivitách v oblasti občanského vzdělávání ze strany MŠMT.

24.8.16

Reakce na článek LN: MŠMT nebude zřizovat novou organizaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy důrazně odmítá informace Lidových novin z článku redaktorky Kateřiny Surmanové z 23. 8. publikovaný pod názvem „Nový úřad má zajistit občanské vzdělávání. Kritici varují: vznikne monopol na pravdu“.

Nová stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

MŠMT: Školští pracovníci dostanou přidáno už od září

Vláda na svém dnešním zasedání schválila změnu tarifních tabulek. Díky ní dostanou školští pracovníci přidáno už od září. Učitelům se tarif zvedne o šest procent a nepedagogickým pracovníkům o čtyři procenta.

Zdeněk Sotolář: Další zbytečné ministerstvo aneb Parťák pro Dienstbiera

Tak budeme mít další ministerstvo k ustájení dalších ministerských ouřadů. Další zbytečné ministerstvo, které poslouží jen při parcelování ministerských korýtek pro další koalici. A dalšího zbytečného ministra.

Data zveřejněná ve studii Nadace OSF neodpovídají podkladům z MŠMT

V únoru 2016 jsme požádali MŠMT o data o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami na českých základních školách. Získali jsme data o počtech těchto žáků ve školním roce 2015/6 a také o jejich integraci, které se podstatně liší od dat zveřejněných včera s velkou mediální odezvou ve studii Nadace Open Society Fund s titulem Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva. Pokusili jsme se najít zdroj těchto rozdílu.

90’ ČT24: Inkluze v českých školách

Hlavním hostem byla Lucie Plešková z Nadace Open Society Fund, tématem pořadu byly výsledky studie Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva.


Pořad na webu České televize

ČŠI: Tematická zpráva - Vzdělávání v tělesné výchově

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v tělesné výchově, podporu rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností.

Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva

Studie autorského kolektivu Nadace Open Society Fund (ve složení Sasha Prokosheva, Oleg Sidorkin a Barbora Zavadilová) analyzuje vývoj a veřejnou politiku týkající se inkluzívního vzdělávání ve 14 krajích ČR v období mezi lety 2012 a 2016. Jsou prezentovány současné statistické trendy související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou srovnání mezi jednotlivými kraji, například v oblasti proměny počtu a skladby žáků, pedagogů a asistentů pedagoga; financování inkluzívního vzdělávání z regionálního rozpočtu (příplatky k normativu na žáka, asistenti pedagoga, kompenzační pomůcky); rozložení asistentů pedagoga v kraji a nabídky jejich dalšího vzdělávání.